Sommerjobbtilskudd 2019

Klikk for stort bildeTilskudd så ungdom kan engasjeres til sommerjobb innen helse og omsorg.

 

Alders- og sykehjem, bo- og servicesenter og tilsvarende i kommunene i Nordland, så som hjemmetjenesten, kan søke om lønnstilskudd for å kunne engasjere ungdom til sommerjobb.

 

Klikk for stort bilde

Dette skal gå til å engasjere ungdoms Ungdom i alderen 15 - 18 år; de yngste skal gis prioritet.

Fylkesrådet får gode ord fra Ungdommens fylkesråd når de sørger for to millioner kroner til sommerjobb for ungdom. For mange ungdommer er dette deres første møte med arbeidslivet. Det kan være med på å forme utdanningsretningen for mange, argumenterer Oda Regine Elvenes i Ungdommens fylkesråd.

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen er enig i at det er viktig for ungdommene. Han påpeker at det i tillegg kan være et viktig virkemiddel for rekruttering til omsorgsyrkene.

- Som en ekstra ressurs på topp, kan de være med på å heve kvaliteten til omsorgstjenestene ute i kommunene, utdyper Torgersen.

Tiltaket skal bidra til at eldre får ekstra livskvalitet gjennom at ungdom kan lese, spille spill, går turer med osv.

 

Søknadsskjema og søknadsprosedyre

Vi ber dere bruke regnearket som søknadsskjema (XLS, 116 kB).

Cellene i regnearket er programmert til å summere variablene antall timer, antall uker og antall ungdom. Søknadsskjemaet kan sendes dere per epost på anmodning.

Vi presiserer at det forutsettes at kommunene forskutterer lønnsutbetaling og at fylkeskommunen refunderer etter at tiltaket er gjennomført.

Søknader sendes til post@nfk.no. Saksbehandler er Kathrine Schjem, tlf 75 65 04 87 eller 481 92 086.

Siste søknadsfrist er mandag 10. juni. Det understrekes at ungdom under 18 år skal prioriteres.

Velkommen til spleiselag og samarbeid!

Ansvarlig

Kathrine Schjem
Rådgiver. Fylkeskontakt for UKM i Nordland, tilskudd