Cookie Consent by TermsFeed Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

På bildet ser du Rådet for personer med funksjonsnedsettelse sin visuelle identitet. Tre figurer i henholdsvis rullestol, med blindestokk og med høreapparat står på rosa bakgrunn, med skriften "Ingen blir utelatt når alle er med". - Klikk for stort bilde

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF) er Nordland fylkeskommunes medvirkningsråd for personer med funksjonsnedsettelser. RPF har rett til å uttale seg om saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser i Nordland. RPF har åtte medlemmer. Fem medlemmer er valgt etter forslag fra paraplyorganisasjonene for organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser og én av disse fem skal være en ungdom. Tre medlemmer velges blant fylkestingsrepresentantene. Rådet velger selv leder og nestleder.

Valgperioden

Fylkestinget velger medlemmer til RPF på første mulige fylkestingssamling etter kommune- og fylkesvalget.

Oppgave pålagt i kommuneloven

RPF er opprettet med bakgrunn i kommuneloven og er styrt av forskriften om medvirkningsråd. I tillegg til å representere personer med funksjonsnedsettelser i saker og tjenester som fylkeskommunen produserer kan RPF også ta opp egne saker.

Representerer alle personer med funksjonsnedsettelse

RPF skal representere alle personer med funksjonsnedsettelser og tar imot innspill fra alle. RPF samarbeider med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. RPF har kontakt med særforbundene og med kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Handlingsplan

RPF vedtar en handlingsplan for valgperioden. Handlingsplanen blir revidert hvert år.