Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 - status for gjennomføring

26.10.2020

Maritime sikkerhetssenter - utredning

26.10.2020

Ny fløy fylkeshuset

26.10.2020

Rapportering på Ungdomspolitisk plattform

26.10.2020

Tertialrapport 2 - 2020

26.10.2020

Økonomireglement for Nordland Fylkeskommune

26.10.2020

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

07.12.2020