Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Bompengereformen og tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

09.10.2017

Fylkeshuset - ny fløy

09.10.2017

Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016, status og framdrift 2016 og 2017

09.10.2017

Høring - Reguleringsmagasin for Øvre og Nedre Russvik Kraftverk - Tysfjord kommune

09.10.2017

Finansieringsavtale om Nordnorsk fartøyvernsenter 2018 - 2021

09.10.2017

Høring - Planprogram nytt Helgelandssykehus 2025

09.10.2017

Kulturstrategi 2017

09.10.2017

Læreplassituasjonen i Nordland

09.10.2017

Regional kompetansestrategi

09.10.2017

Høring - fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland

09.10.2017

Samlokalisering av videregående skole i Narvik og Mosjøen

09.10.2017

Status eiendomsforvaltning, tilstandsrapportering og vedlikeholdsplan

09.10.2017

Tertialrapport 2 - 2017

09.10.2017

Uttalelse til høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen i Narvik kommune

09.10.2017

Økt friskoleetablering - utfordring for fylkeskommunale skoler

09.10.2017

Årsmelding Yrkesopplæringsnemnda 2016

09.10.2017

Fremtidig organisering av elev- og miljøtjenesten ved de videregående skolene i Nordland

04.12.2017

Idrettsstrategi for Nordland

04.12.2017

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland

04.12.2017

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

04.12.2017

Årsmelding Ungdommens fylkesråd 2016-2017

04.12.2017

Fant du det du lette etter?