Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Finansieringavtale om Nordnorsk fartøyvernsenter for 2018 - 2021

09.10.2017

Fylkeskommunens samarbeid med videregående friskoler i Nordland

09.10.2017

Høring - Planprogram nytt Helgelandssykehus

09.10.2017

Kulturstrategi 2017

09.10.2017

Regional kompetansestrategi

09.10.2017

Tertialrapport 2 - 2017

09.10.2017

Uttalelse til høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen i Narvik kommune

09.10.2017

Årsmelding Yrkesopplæringsnemnda 2016

09.10.2017

Fremtidig organisering av elev- og miljøtjenesten ved de videregående skolene i Nordland

04.12.2017

Idrettsstrategi for Nordland

04.12.2017

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland

04.12.2017

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

04.12.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

 Stig   Olsen
Stabssjef