Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2016

12.06.2017

Gründerstrategi for Nordland

12.06.2017

Høring - Konseptutredning Sivilforsvaret

12.06.2017

Høring - Ny lovbestemmelse om vegtrafikk og forslag til ny forskrift om alkolås - alkolåsverksteder

12.06.2017

Høringsuttalelse -  revisjon av vilkårene for Langvatnreguleringen i Rana kommune

12.06.2017

Høringsuttalelse - revisjon av vilkårene for statsreguleringen av Bjerka-Plura i Rana og Hemnes kommuner i Nordland

12.06.2017

Idrettsstrategi for Nordland

12.06.2017

Kulturmelding -

12.06.2017

Kulturstrategi 2017

12.06.2017

Mangfoldsråd

12.06.2017

Nordland fylkes eldreråd - årsmelding 2016

12.06.2017

Nordland fylkeskommunes internasjonale samarbeidsarenaer, avtaler og medlemskap.

12.06.2017

Nordnorsk litteraturstrategi - saksutredning

12.06.2017

Omklassifisering av fv. 383 – Arm til Saura kai i Nesna kommune

12.06.2017

Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om rekrutering til lærerutdanning

12.06.2017

Plassering av ny ferjekai i Vefsnfjorden

12.06.2017

Redegjørelse fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om regional kompetansestrategi

12.06.2017

Revidering av finansreglement for Nordland fylkeskommune

12.06.2017

Tertialrapport 1 - 2017

12.06.2017

Utredning av kontrollutvalgets sekretariatsordning i Nordland fylkeskommune

12.06.2017

Uttalelse til høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen i Narvik kommune

12.06.2017

Årsregnskap og årsberetning 2016 for Nordland fylkeskommune

12.06.2017

Tertialrapport 2 - 2017

09.10.2017

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland

04.12.2017

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

04.12.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

 Stig   Olsen
Stabssjef