Den kulturelle skolesekken i Nordland

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i grunnskolen og i videregående skole får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. 

Den kulturelle skolesekken i Nordland administreres av Scene 8 v/Kultur, Miljø og Folkehelseetaten i Nordland Fylkeskommune. Midlene til DKS kommer som øremerket tildeling fra staten v/Kulturtanken.

 

DKS skal også være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet, og den skal medvirke til å realisere skolen sine mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene.

Elevene og skolen skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Vi skal ha et variert og relevant program innenfor de fem ulike uttrykkene scenekunst, film, musikk, litteratur og visuell kunst. 

Nordland fylkesting har altså vedtatt at 50 % av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for DKS. Dette er også i tråd med Kulturdepartementets krav til kommunene.

Disse midlene skal kommunene benytte til å gjennomføre egne lokale DKS -planer. Kommunene rapporterer om bruken av midlene til Nordland fylkeskommune en gang i året - ca 15.januar

Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner. Bl.a. får alle kommuner tilbud om scenekunstforestillinger og musikk. Noen får også formidlingstilbud innen visuell kunst, kulturarv, litteratur, film og dans.

For mer informasjon, besøk våre hjemmesider www.dksnordland.no
Leder for DKS Nordland Stig Løvseth tel. 75650820 epost: stilov@nfk.no

1715 elever skal på 7 dager få møte den samiske gruppa ALO igjennom Den kulturelle skolesekken i Nordland. Produsent Steinar Pleim Johansen er stolt over å presentere en samisk-produksjon til Ofoten, og håper det blir et minnerikt møte.

Ravi høstet gode kritikker da han i sommer slapp to nye singler «Disaora» og Høi» og i høst er han klar for turné med Den kulturelle skolesekken i Nordland. Produsent Steinar Pleim Johansen er veldig glad for at Ivar Christian Johansen, som han egentlig heter, ønsker å turnere i Nordland og garanterer ungdommene et minnerikt møte med Ravi.   
 

 

Da vi la ut programmet for kommende sesong i DKS Nordland var en av produksjonene satt som "To be announced".  Og nå kan skoleelever i Hemnes, Rana, Lurøy, Træna og Nesna glede seg.
Kajander høstet nylig full jubel under VG-lista på Leknes, og i høst er han klar for turné med Den kulturelle skolesekken i Nordland.
Produsent Steinar Pleim Johansen er veldig glad for samarbeidet med Nordic live og tror ungdommene vil få et minnerikt møte med Kajander.      

Kulturkontakten kan være rektor på skolen, eller en person hun/han gir oppgaven til. Funksjonen innebærer å være skolen sin ressursperson, kontaktperson og bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken, utøverne og skolen.
For mer informasjon, besøk våre hjemmesider www.dksnordland.no  

Kommunikasjonsverktøyet mellom skole og DKS Nordland er KSYS.

Brukerveiledning for oppdatering av opplysninger i KSYS
Hver kommune og hver skole har sin egen side i KSYS.
Fra høsten 2017 er kommunene og skolene selv ansvarlig for å holde skole og kommuneopplysninger oppdatert i KSYS, slik at disse opplysningene som er viktig for samarbeidet - og dialogen mellom skolen og DKS Nordland til enhver tid er gjennomgått.

Forestillingen Coulrophobia som Rana Blad omtalte som «En hemningsløs oppvisning i teatralsk galskap jeg kan love deg du aldri har satt maken til» spilles i april for VGS-elever i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Torsdag 23. mars DKS Nordland besøk fra Kulturtanken. Direktør Lin Marie Holvik og Ragnhild Bøhle hadde tatt turen for dialogmøte.  Intensjonen med dialogmøtet var å få kjennskap til hverandres driftsmodeller og skape felles forståelse for utfordringene framover.

Gjennom spektakulære akrobatiske krumspring og smittende energi formidler Absence norske folkeeventyr på en ny og spennende måte. Denne uken for elever i Nord-Salten.

 

 

 Vi endrer på turnédistriktene i fylket.  Samtidig vil hvert turnédistrikt få en distriktsansvarlig.

Er det mulig å leve et normalt hverdagsliv med mann og barn når jobben din er å skyte folk på den andre siden av jorden?

 

 

En svart komedie om verdens håpløse tilstand. Om en manns kamp med dagens nyheter. 

Fant du det du lette etter?