Elever som arrangører er viktige for DKS Nordland

I uke 36 gjennomførte DKS Nordland, ved Steinar Pleim Johansen og Stig-Rune Holien, elever som arrangørkurs i Lofoten og Vesterålen. Dette med tanke på at elevene med denne kompetansen skal være lokalarrangør på skolene for DKS Nordland.

Elever som arrangør 1 - Klikk for stort bilde Steinar Pleim Johansen

Målet er at alle skolene i regionen skal ha et arrangørteam bestående av 4-5 elever og en kulturkontakt ved hver skole. Dette teamet skal legge til rette og ta imot produksjonene som kommer til skolen samt også bli benyttet ved andre arrangement som skjer ved skolen eller kommunen. Vi ønsker oss et arrangørteam på hver skole slik at vi får sikret oss god tilrettelegging og skapt masse aktivitet i kommunene. Vi har tro på at ved å legge godt til rette for artistene vi sender ut så blir opplevelsen til artisten bedre og da vil igjen dette bli en enda bedre opplevelse for publikum, sier Steinar Pleim Johansen.

Det er viktig at vi har denne kompetansen ved skolene da skolene blir en mer og mer viktig aktør for lokale arrangement og det er viktig at det er ungdommen som får denne kompetansen på et tidlig tidspunkt slik at man får utviklet denne over tid. Slik skal fylket bli kjempegode på å arrangerer hva det måtte være i fremtiden.  

Det handler om at elevene lærer å skape aktivitet ved hjelp av arrangørverktøyene som vi har gjort dem oppmerksom på og tilgjengelig for dem, sier Stig-Rune Holien.

Under 5-timerskurset er en det et arrangørteam som blir plukket ut til å arrangere en konsert på rekord tid. Da skal alt fra markedsføring til opprigg, til gjennomføring av konsert gjøres. Elevene synes det er utrolig stas at de får gjøre dette og ikke minst at de får en liten konsert i løpet av kurset.

Steinar og Stig-Rune skal ut på en liten runde til nå i høst slik at de skolene i Lofoten og Vesterålen som ikke hadde mulighet men som ønsker det, får tilbudet.

For mer informasjon om kurset se https://www.nfk.no/scene-8/ung-kulturproduksjon/elever-som-arrangor/ eller ta kontakt med Stig-Rune Holien på srh@nfk.no  

Fant du det du lette etter?