Hva er en arrangør?

Klikk for stort bilde

 

Å være arrangør kan være vanskelig og krevende, men også en veldig morsom og meningsfull jobb. Man får blant annet være en del av et team, som jobber i lag, for et felles mål, for å skape opplevelser for deg og andre.
Definisjonen på en arrangør er: «Den eller de som er ansvarlige for et arrangement» 


Det er arrangørens oppgave at utøvere og publikum
 har en så god opplevelse som mulig både
 før, under og etter arrangementet.

 

En arrangør kan også være vert/vertinne for arrangementet og ofte kan også arrangøren være økonomisk ansvarlig for arrangementet.
 

Arrangøren skal planlegge, gjennomføre, avvikle og evaluere arrangementet i sin helhet.
 

En god arrangør sørger for at:

 • Alle involverte er godt orienterte, blir tatt godt vare på og er fornøyde.
 • Tidsplanen må overholdes.
 • Lokalet passer til forestilling
 • Promotering og markedsføring står i forhold til forventningene til opplevelsen
 • Nødvendig utstyr er på plass og det fungerer.
 • Rammene rundt bidrar til en positiv sosial opplevelse.

Å være arrangør krever mange ulike roller og ofte fordeles disse oppgavene på flere ved at det lages et arrangørteam. Da blir det mindre å holde oversikt på, men det krever at det gjøres en god planlegging i forkant, slik at alle i gruppen vet hva de skal gjøre. De er viktig at gruppen har en leder som tar tak og er god til å holde mange «baller» i luften samtidig.

Ofte leier arrangørene inn en produsent som produserer frem arrangementet for dem. Da står arrangøren stort sett bare økonomisk ansvarlig og er vertskap.

 


Et arrangørteam kan bestå av:

 • Leder – hovedansvaret for all overordnet planlegging og kalle inn til møter.
 • Økonomi – økonomisk ansvarlig. Sette opp budsjett, sørge for at arrangementet ikke går i minus. Jobber tett med leder. Hvor mange billetter må man selge for å dekke alle utgiftene? Hva koster alle de tingene som bandene ha skrevet i rideren?
 • Markedsføring – markedsføre arrangementet slik at folk får vite om arrangementet. Benytte ulike kanaler i marekdsføringsjobben. Uten publikum, intet arrangement.
 • Teknisk produksjon – sørge for at den tekniske produksjonen og det tekniske utstyret er på plass slik at arrangementet kan gå av stabelen, slik som det skal. Sikkerhet er viktig!
 • Vakter – ansvaret for utøvers og publikums sikkerhet.
 • Vertskap – ta i mot utøvere og sørge for at utøvere har alt de trenger. Konferansier rolle.
 • Bevertning – sørge for mat og drikke til utøver. På annet enn skolekonserter gjelder det mat og drikke for publikum også.
 • Bærehjelp – bære utøvers utstyr. Både backline og PA.

Det kan være lurt at en voksen, om det er kulturkontakten ved deres skole, UKM kontakt, kulturskolelærer eller ungdomsklubbleder, skal ha et overordnet ansvar for produksjoner og for dere som er i arrangørgruppen.

Ansvarsplan (DOC, 79 kB)

 

Videre til Hva er et arrangement?

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

I uke 36 gjennomførte DKS Nordland, ved Steinar Pleim Johansen og Stig-Rune Holien, elever som arrangørkurs i Lofoten og Vesterålen. Dette med tanke på at elevene med denne kompetansen skal være lokalarrangør på skolene for DKS Nordland.

 

Å være arrangør kan være vanskelig og krevende, men også en veldig morsom og meningsfull jobb. Man får blant annet være en del av et team, som jobber i lag, for et felles mål, for å skape opplevelser for deg og andre.
Definisjonen på en arrangør er: «Den eller de som er ansvarlige for et arrangement» 

Det er arrangørens oppgave at utøvere og publikum
 har en så god opplevelse som mulig både
 før, under og etter arrangementet.

Her finner du lærmateriell som du kan laste ned gratis og er til fritt bruk.

Husk at selve avviklingen av arrangementet ikke er ferdig før alle utøverne har dratt og alt er ryddet og på plass der hvor det skal være. Hvis alle bidrar går det mye raskere for alle å bli ferdige.

Teknisk produksjon vil si de tekniske forutsetningene som skal til, for at arrangementet kan gå av stabelen. 

 

Vertskapet skal være de som tar vare på artistene, sørger for at de har det bra og så skal de gjerne være konferansier før og etter forestillingen. Sjekk rider eller www.dksnordland.no hva som står.


Det er ønskelig at det kommer folk på det arrangementet som du skal arrangere og derfor må man sørge for at folk får vite om arrangementet.
 

Planlegging, gjennomføring, avvikling og evaluering 

 

Å arrangere er å ha de riktige verktøyene for å kunne skaffe tilveie den nødvendige informasjon og kunnskap som skal til for å planlegge, gjennomføre, avvikle og evaluere et arrangement. 

Et arrangement kan være en forestilling, en konsert, en festival, et stort møte, et skistevne eller et turnstevne eller lignende. Det er med andre ord mange typer arrangementer. 

Fant du det du lette etter?