Om scenekunst

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.

Klikk for stort bilde

I samarbeid med forskjellige aktører i Nordland, Norge og utlandet utvikler og deltar Scenekunst i Nordland i mange ulike prosjekter, og legger strategier for fremtiden.

I egen regi drives et nettverk av 8 sceneinstruktører.  

Scenekunst i Nordland er en del av enheten SCENE 8 ved kultur- og miljø avdelingen i Nordland fylkeskommune, med Scenekunstleder stasjonert i fylkeshuset i Bodø. De 8 sceneinstruktørene er stasjonert i 7 forskjellige regioner i Nordland.

Hvem er vi?

  • Scenekunst i Nordland er et nettverk av 8 profesjonelle sceneinstruktører.
  • Årlig jobber vi med ca. 4000 lokale aktører på ca. 150 forestillinger, som trekker et snitt på ca. 35.000 publikummere.
  • Vi ble opprettet som kulturinstitusjon i 1988.
  • Vi drives av Nordland fylkeskommune, men er et samarbeidsprosjekt med 27 deltakende kommuner. NFK og disse kommunene spleiser på å drive ordningen.

Hva gjør vi?

  • Har du et velfundert prosjekt som skal opp på en scene kan du søke om å få gratis hjelp fra oss.
  • Vi tilbyr i hovedsak regihjelp, men kan også fungere som støttende konsulenter på andre produksjonsområder.
  • Vi er tilgjengelig for alle amatører, skoler, kor og andre lag og foreninger i deltakerkommunene, men går også inn i samarbeidsprosjekt med andre kulturinstitusjoner i fylket, særlig når det kommer til arbeid i sjiktet profesjonell/amatør.
  • Det kan søkes om hjelp to ganger i året. Frist for vårsemesteret er 1. desember, og for høstsemesteret er det 1. juni. (Lenke til søknad her.) (DOC, 101 kB)