Ny scenetekst-konkurransen for ungdom mellom 13 og 20 år - Innleveringsfrist 5. januar 2020

Ny dramatikk for ungdom spille av ungdom. - Klikk for stort bilde HAR DU SKRIVEKLØE, EN FORFATTER I MAGEN ELLER GANSKE ENKELT BARE LYST TIL Å SKRIVE EN SCENETEKST?

 

ALLE MELLOM 13 OG 20 ÅR ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å SENDE INN BIDRAG.

HVA:

ET NYSKREVET MANUS PÅ 40–50 MANUSSIDER (SKAL VÆRE UTGANGSPUNKT FOR EN FORESTILLING CA PÅ 40 - 60 MIN).

DET KAN VÆRE SÅ MANGE KARAKTERER DU ØNSKER, MEN TEKSTEN MÅ VÆRE FOR MINIMUM FIRE SKUESPILLERE

TEKSTEN SKAL SPILLES AV UNGDOM MELLOM 13 OG 19 ÅR,

DET VIL IKKE KUNNE VÆRE VOKSNE ELLER MINDRE BARN PÅ SCENEN.

 

OPPLEGG:

TEKSTEN BLIR VURDERT AV EN JURY, SOM PLUKKER UT NOEN AV
TEKSTENE TIL EN FINALERUNDE. DE SOM KOMMER VIDERE, KAN FÅ
KOMMENTARER FOR Å GJØRE TEKSTEN BEST MULIG.

 

DET BLIR TIL SLUTT KÅRET TRE VINNERE.

 

PREMIER:

1. PREMIE KR 50 000

2. PREMIE KR 30 000

3. PREMIE KR 20 000

  

Leveringsfrist: 5. januar 2020

(Skjema for påmelding og opplasting av manus kommer innen kort tid) 

Les mer på www.dus.as

KONKURRANSEREGLER:

Regler for dramatikkonkurransen, med leveringsfrist 5. januar 2020:

  • Du må være fra 13 til 20 år. Det vil si at du må ha fylt 13 ved innleveringsfristen, og du kan ikke ha fylt 21 år før 1. januar 2020.
  • Teksten må være utgangspunkt for en forestilling på mellom 40 minutter og en time (det vil si mellom 40 og 60 manussider).
  • Teksten må være nyskrevet, det vil si ikke ikke tidligere oppført.
  • Teksten sendes inn med fullt navn, adresse, epostadresse og mobilnummer). Alle som har vært med å skrive (om de konkret har skrevet eller vært med på å definere teksten og prege den i vesentlig grad), skal føres opp som forfattere (evt. medforfattere).
  • Alle må sende manus inn manus via påmeldingsskjema (kommer etterhvert på denne siden) innen fristen 5. januar kl 24.00. Det vil bli sendt ut bekreftelse seinest neste dag på at bidraget er mottatt. Er det problemer, så send epost til: post@dus.as. Følg med på Facebook-siden til DUS - for beskjeder og meldinger. 

Publisert avTor-Ove Karlsen

Sist endret03.09.2019 07:55