Om sceneinstruktørene

Sceneinstruktørordninga er et nettverk av 8 profesjonelle instruktører som arbeider i 27 kommuner i Nordland, oppdelt i 7 regioner. Ordningen er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunene. Sceneinstruktørene er ansatt i Nordland fylkeskommune, fagruppe kunst og kulturutvikling. Fagteamleder for Scenekunst i Nordland er Ida Hevrøy, stasjonert i Bodø (Se kontakt).

Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning.

Sceneinstruktørene arbeider som ansvarlig instruktør og konsulent med lag og foreninger, skoler og prosjekter i samarbeid med forskjellige kunst- og kulturaktører. Sceneinstruktørene skal bidra til utvikling av interessen for scenekunst i fylket, samt inspirere til nytenking og modernisering av de uttrykk som produseres.

Ved siden av den ordinære virksomheten arbeider sceneinstruktørene med utviklingsprosjekt innenfor scenekunst, i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Et av disse prosjektene er DUS (Den Unge Scene)

Sceneinstruktørene arbeider vært år med i snitt 150 grupper med 4000 deltakere. Disse presenterer sammen 300 forestillinger for et publikum på 35 000 personer.

Søknadsskjema.