• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Generell informasjon

Skjemautfylling

Tilrettelegging av eksamen - elev og voksen

Om søking

Elever og voksne deltakere kan søke om tilrettelegging av eksamen etter § 3-32 og § 4-25 i Forskrift til opplæringslova.

"Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget."

Søknaden/kladden blir automatisk lagret underveis på Min side under Mine skjema. Du kan logge inn igjen på Min side gjennom søknadssenteret Nfk.no.

Du bør ta kontakt med kontaktlærer eller rådgiver før evt. søknad.

Krav til søknaden

Alle søknader må begrunnes og vedlegges dokumentasjon fra PPT, lege eller andre offentlige instanser (lastet opp i søknaden/allerede levert skolen/ettersendes).

Det kreves ikke spesialundervisning for å søke tilrettelegging av eksamen.

Manglende norskkunnskaper gir ikke grunnlag for tilrettelegging av eksamen.

Saksgang og innsyn

Søknader vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er kommet inn.

Så fort søknaden din er behandlet får du svar pr. post fra skolen.

Du har rett til innsyn i din egen sak etter Forvaltningslovens § 18 og § 21.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader