• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om kurset og eksamen

Skjemautfylling

Eksamensrettet kurs i matematikk

Eksamensrettet kurs i matematikk
Dette er et tilbud om et fleksibelt og eksamensrettet kurs i matematikk, der målgruppen er personer som ønsker å søke en sykepleierutdanning eller lærerutdanning og som ikke oppfyller karakterkravene i matematikk. Kurset er utviklet av Nettskolen i Nordland i samarbeid med Nord universitet. Kurset er gratis.

Tilbudet dekker fagene matematikk 1P-Y, 2P-Y, 1P og 2P. Det dekker ikke 1T-Y eller 1T.

Oppstart på kurset er fra 20. august med avslutning enten november 2020 eller mai/juni 2021. Kurset er 100% nettbasert, der du får digital tilgang til lærestoff, innleveringer og prøver. I tillegg får du veiledning og tilbakemelding fra erfarne nettlærere i matematikk. Kurset leder fram mot en eller flere eksamener som privatist november 2020 eller mai/juni 2021.


Målgruppe for kurset:
- Elever i Vg3 som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning.
- Øvrige som har fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning.

Privatisteksamen
Kurset leder fram mot en eller flere privatisteksamener i november 2020 eller mai/juni 2021. Du må selv melde deg opp til aktuelle eksamener og betale korrekt eksamensavgift. Oppmeldingsfrist er 15. september 2020 og 1. februar 2021.

Informasjon om oppmelding til privatisteksamen og øvrig informasjon om privatisteksamen finner du på nettsidene til din fylkeskommune. Oppmeldingsfrist er 15. september 2020 og 1. februar 2021.

Datoer for privatisteksamen
Følgende eksamensdatoer er aktuelle i forbindelse med dette kurset (i søknadsskjemaet for dette kurset skal du krysse av på de fagene du ønsker å forbedre for å oppnå en gjennomsnittskarakter på minimum 4).
Vi gjør oppmerksom på at det i dette kurset ikke gis opplæring/repetisjon i T-matematikk:
17. November 2020 - Matematikk 1P/1T (MAT1011/MAT1013), 5 timer, skriftlig
11. November 2020 - Matematikk 2P/2P-Y (MAT1015/MAT1005), 5 timer, skriftlig
18. November 2020 - Matematikk 1P-Y/1T-Y (MAT1001/MAT1006), 4 timer, skriftlig
26. Mai 2021 - Matematikk 1P/1T (MAT1011/MAT1013), 5 timer, skriftlig
19. Mai 2021 - Matematikk 2P/2P-Y (MAT1015/MAT1005), 5 timer, skriftlig 
31. Mai 2021 - Matematikk 1P-Y/1T-Y (MAT1001/MAT1006), 4 timer, skriftlig

Hjelp
Lukk

Utfylling og navigering:

Skjemaet må fylles ut fra start til slutt. Noen av feltene er obligatoriske for utfylling, og disse er merket med stjerne (*).

Det anbefales ikke å bruke Enter-tasten for å gå til neste trinn i skjemaet. Du kan enten navigere med å klikke på skjemastegene til venstre, eller bruke knappene Neste/Forrige nederst i skjemaet.

Lagring og gjenfinning av skjemaet:

Tap av utfylte data etter 20 minutters inaktivitet, som det opplyses om som generell informasjon til høyre i skjemaet, gjelder ikke når du er pålogget.

Når du er pålogget på Min Side lagres skjemaet underveis mens du fyller ut skjemaet. Du kan i tillegg lagre via egen knapp nederst i skjemaet, og fortsette senere.

Du finner dine påbegynte og fullførte skjema inne på Min side. Ikke innsendte skjemaer slettes 60 dager etter siste lagring.

Kontroll av skjema og vedlegg: 

Kontroller at du har fylt ut alle poster korrekt og at alle vedlegg som kreves er lagt ved skjemaet før innsending.

Innsending:

Skjemaer som sendes elektronisk blir sendt direkte til dokumentasjonssenteret for journalføring og/eller til ansvarlig saksbehandler eller fagenhet.

Kvittering:

  • En kopi av søknaden sendes automatisk til den e-postadressen som oppgis som kontaktadresse i noen av skjemaene. Dette oppgis i aktuelle skjemaer. 
    Referansenummer står på linje 3 i søknaden - 7 siste sifre.
  • Elektronisk kvittering med referansenummer kan skrives ut eller sendes til en valgt e-postadresse (dersom skjemaet ikke inneholder sensitive persondata). Standard e-postadresse er pålogget bruker.
  • På Min Side finner du referansenummer på dine innsendte skjema.


Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Mine skjema, øverst til høyre, inneholder liste over dine påbegynte og innsendte skjemaer, dersom du er innlogget.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt om du IKKE er innlogget med e-post, ID-porten eller er innlogget bruker i Nordland fylkeskommune sitt nettverk.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader