• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om tilskuddet

Skjemautfylling

Tilskudd - lønnstilskudd til godkjente lærebedrifter

Lønnstilskudd til godkjente lærebedrifter

Hvem kan søke?
Lønnstilskudd kan søkes av godkjente lærebedrifter som har vært nødt til å permittere lærlinger/lærekandidater i forbindelse med Covid-19-situasjonen i perioden november 2020-februar 2021, eventuelt for å unngå permittering.

Tilskuddet kan også søkes av godkjente lærebedrifter som overtok lærlinger/lærekandidater fra andre lærebedrifter pga Covid-19-situasjonen i perioden november 2020-februar 2021 slik at lærlinger/lærekandidater kunne fortsette opplæring i bedrift og får fullføre sin læretid.

Hva skal tilskuddet brukes til?
Lønnstilskuddet skal bidra til at permitterte lærlinger/lærekanditater kommer tilbake i arbeid eller til å unngå permittering. Målet er å sikre at lærlinger/lærekandidater får fullføre sin læretid i bedrift. 

Øvrig informasjon
Søknadsfrist: 01.03.2021
Utbetaling finner sted  i mars 2021, senest 31.03.2021.
Tilskudd inntil kr 50 000,- per lærling/lærekandidat. 

Det er en forutsetning for tilskudd at virksomheten er i drift og at opplæring fortsatt er mulig. 

Det bemerkes at finansieringsramme er begrenset siden denne fordelingen foretas på bakgrunn av resterende midler. Lærebedrifter hvor nedgang i driftsinntekter kan føre til stopp av opplæringsløpet til lærlinger/lærekandidater vil bli prioritert.

Hjelp
Lukk

Utfylling og navigering:

Skjemaet må fylles ut fra start til slutt. Noen av feltene er obligatoriske for utfylling, og disse er merket med stjerne (*).

Det anbefales ikke å bruke Enter-tasten for å gå til neste trinn i skjemaet. Du kan enten navigere med å klikke på skjemastegene til venstre, eller bruke knappene Neste/Forrige nederst i skjemaet.

Lagring og gjenfinning av skjemaet:

Tap av utfylte data etter 20 minutters inaktivitet, som det opplyses om som generell informasjon til høyre i skjemaet, gjelder ikke når du er pålogget.

Når du er pålogget på Min Side lagres skjemaet underveis mens du fyller ut skjemaet. Du kan i tillegg lagre via egen knapp nederst i skjemaet, og fortsette senere.

Du finner dine påbegynte og fullførte skjema inne på Min side. Ikke innsendte skjemaer slettes 60 dager etter siste lagring.

Kontroll av skjema og vedlegg: 

Kontroller at du har fylt ut alle poster korrekt og at alle vedlegg som kreves er lagt ved skjemaet før innsending.

Innsending:

Skjemaer som sendes elektronisk blir sendt direkte til dokumentasjonssenteret for journalføring og/eller til ansvarlig saksbehandler eller fagenhet.

Kvittering:

  • En kopi av søknaden sendes automatisk til den e-postadressen som oppgis som kontaktadresse i noen av skjemaene. Dette oppgis i aktuelle skjemaer. 
    Referansenummer står på linje 3 i søknaden - 7 siste sifre.
  • Elektronisk kvittering med referansenummer kan skrives ut eller sendes til en valgt e-postadresse (dersom skjemaet ikke inneholder sensitive persondata). Standard e-postadresse er pålogget bruker.
  • På Min Side finner du referansenummer på dine innsendte skjema.


Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Mine skjema, øverst til høyre, inneholder liste over dine påbegynte og innsendte skjemaer, dersom du er innlogget.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt om du IKKE er innlogget med e-post, ID-porten eller er innlogget bruker i Nordland fylkeskommune sitt nettverk.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader