Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 17 09
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676
Håndv./fagarb. 75 65 17 11
Renholder 75 65 17 12
Sekretær 75 65 17 13
Håndv./fagarb. 75 65 17 14
Håndv./fagarb. 75 65 17 15
https://www.linkedin.com/in/per-arne-imøy-ba2b666b?trk=hp-identity-headline 75 65 15 88 950 36 353
Håndv./fagarb. 75 65 17 17
Håndv./fagarb. 75 65 17 19
Håndv./fagarb. 75 65 17 20
Håndv./fagarb. 75 65 17 21
Håndv./fagarb. 75 65 17 22
Håndv./fagarb. 75 65 17 23
Håndv./fagarb. 75 65 17 25
Renholder 75 65 17 26
Håndv. / fagarb. 75 65 17 27
Håndv./fagarb. 75 65 17 28
Renholder 75 65 17 29