Ansattoversikt


IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 75 65 13 19
Lærling 417 53 330
Ikt-medarbeider 75 65 13 16 954 04 515
Leder 75 65 13 11 456 00 742
IKT-Medarbeider 75 65 13 17 482 40 123
Fagarbeider 75 65 16 67 413 87 543
IKT 75 65 13 18 954 10 389