I 2014 ble det registrert 20 731 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nordland. 

Klatring Svolværgeita

Et sammendrag med statistikk 

 

Les mer i statistikkrapport under.

Statistikk om innvandrerne i Nordland.