Innvandrerbefolkningen vokser

Klikk for stort bildeI 2014 ble det registrert 20 731 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nordland. 

Dette er 1 524 flere enn i 2013, en økning på 7,9 %. 

 

De landene med størst vekst i antall personer fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 er Polen (265), Syria (197), Eritrea (148), Litauen (132) og Romania (90). Over halvparten av økningen i antall personer kommer fra disse fem landene.

 

Det er 900 flere menn blant innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre enn kvinner. Av disse 900 er det 763 flere menn enn kvinner i aldersgruppen 20 til 44 år.