Beskjeden folkevekst

Nordland har en folkevekst første kvartal 2015 på 32 personer. Dette er den laveste folkeveksten i første kvartal siden 2008.

Fødselsoverskuddet er første kvartal på - 53 personer, mens nettoflyttingen, inklusiv inn- og utvandring, er på 85 personer. Negativt fødselsoverskudd i første kvartal er imidlertid ikke unormalt for fylket. Utvandringen fra fylket er 153 personer høyere enn samme kvartal i 2014. Dersom en ser på første kvartal i perioden 2007 til og 2015, har ikke utvandring vært høyere enn det den er nå. Det er også en økning i innenlandsk utflytting.

 

Størst folkevekst har ikke uventet Bodø med 69 personer, mens Narvik har 48 færre innbyggere ved utgangen av første kvartal enn ved årsskiftet. Bare 16 av fylkets kommuner har folkevekst, mens to har ingen endring. Resten av kommunene har tilbakegang.

Fant du det du lette etter?