Psykisk helse

Mellom én av tre og én av to vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet livet. Flere kilder viser en tendens til økning i psykiske plager, både målt med legemiddelbruk, kontakt med fastlege/legevakt på grunn av psykiske symptomer, og spørreundersøkelser. Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos både voksne og barn og unge i Norge i dag. (Kilde: FHI)

Legemiddelbruk i Nordland:

  • Blant kvinner i Nordland i aldersgruppen 15-24 år har det i perioden 2005-2015 vært en økning i antall som bruker antidepressiva (fra 27 til 45 per 1000). Økningen har vært større i Nordland enn i hele landet. Den samme trenden ser man i bruk av sovemidler og beroligende midler (Kilde: Norgeshelsa).
  • I aldersgruppene under 44 år er det høyere antall i Nordland som bruker slike medikamenter sammenliknet med hele landet, mens legemiddelbruken i høyere aldersgrupper ligger lavere i Nordland enn i hele landet, både blant menn og blant kvinner. Flere kvinner enn menn bruker slike medikamenter.

Kontakt med fastlege og legevakt:

  • Det har i perioden 2010-2014 vært en svak tendens til at flere oppsøker fastlege eller legevakt på grunn av psykiske symptomer. Flere kvinner oppsøker fastlege/legevakt på grunn av slike plager enn menn (Kilde: Norgeshelsa). 
  • Det er signifikant flere i aldersgruppen 15-29 år som søker legehjelp på grunn av psykiske symptomer og lidelser i Nordland sammenliknet med hele landet.

Egenrapportert psykisk helse:

  • Andel i videregående skole i Nordland (VG1 og VG2) som rapporterer ulike psykiske plager. Ungdata-undersøkelsen 2016 - Klikk for stort bilde En høy andel elever i videregående skole i Nordland uttrykker at de blant annet er plaget med at de bekymrer seg for mye over ting, at de føler at alt er et slit, at de føler seg stiv eller anspent, at de føler håpløshet med tanke på fremtiden og at de føler seg ensom. Disse plagene er betydelig mer utbredt blant jenter enn gutter. (Ungdata 2016)
  • Også blant voksne i Nordland er det mange som rapporterer at de er plaget av ulike psykiske plager. Flere kvinner enn menn oppgir at de har psykiske plager. (Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014)
  • Plager som nervøsitet / indre uro, nedtrykt/tungsindig, mye bekymret eller urolig og ensomhet er mye mer utbredt i aldersgruppen 15-24 år enn blant eldre aldersgrupper. Samtidig finner man en høyere grad av sosial støtte blant unge voksne enn blant eldre: flere rapporterer at de har gode venner på stedet som de omgås ukentlig enn i eldre aldersgrupper.

  • Andel som har ukentlig samvær med venner har gått ned i aldersgruppene 15-39 år og 40-66 år og økt i aldersgruppen 67 år eller eldre fra 2001 til 2014. Samtidig har andel som rapporterer at de føler seg ensom ofte eller av og til økt i aldersgruppen 15-39 år, mens det i eldre aldersgrupper har vært en reduksjon i andel ensomme, spesielt blant kvinner i aldersgruppen 67 år eller eldre.
Andel voksne i Nordland som rapporterer at de føler seg ensom ofte / av og til. Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014 - Klikk for stort bilde
Fant du det du lette etter?
Rådgiver