Skader og ulykker


Ulykker forårsaker hvert år et stort antall skader som kan påføre stor belastning, både for den enkelte og for samfunnet. Ulykker er den viktigste årsaken til dødelighet for personer under 45 år. Hver tiende sykehusinnleggelse skyldes behandling av en personskade. Skader forekommer mest hyppig blant ungdom og unge voksne, samt i den eldre delen av befolkningen. Det er et betydelig potensial for forebygging av ulykker, og en reduksjon av ulykker vil kunne gi en solid helsegevinst i befolkingen. (Kilde: FHI)


Personskader i Nordland i 2014:

  • Antall personskader behandlet i sykehus ligger noe høyere i Nordland enn i landet som helhet (14,0 og 12,4 per 1000) når man ser på alle aldre (Kilde: Norgeshelsa).
  • I aldersgruppen 0-44 år var dobbelt så mange menn som kvinner i Nordland som ble behandlet i sykehus etter personskader (12,8 og 6,6 per 1000).
  • I aldersgruppen 75 år og over er det en betydelig høyere forekomst av personskader blant kvinner sammenliknet med menn (50,4 og 32,8 per 1000). Mye av kjønnsforskjellen i personskader blant eldre skyldes at eldre kvinner har høyere forekomst av hoftebrudd enn eldre menn (22,2 og 12,6 per 1000).

Trafikkulykker i Nordland:

  • De siste årene har det vært en reduksjon i antall døde i trafikkulykker blant begge kjønn, både i Nordland og i landet som helhet. Nordland har høyere forekomst av dødsfall i trafikkulykker sammenliknet med hele landet (Kilde: Norgeshelsa).
  • Nasjonale tall fra Norgeshelsa statistikkbank viser at det er en betydelig kjønnsforskjell i dødelighet i trafikkulykker; i enkelte aldersgrupper er antall døde i trafikkulykker fire ganger høyere blant menn enn kvinner.
  • Ulykkesstatistikk fra Statens Vegvesen viser at antall drepte og hardt skadde i trafikken i Nordland har gått ned i perioden 2002-2015. I 2015 var det 9 drepte og 23 hardt skadde i trafikken i Nordland. Det er i aldersgruppen 16-20 år man finner de høyeste skadetallene.
Figuren viser utviklingen i antall drepte og hardt skadde i trafikken i Nordland i perioden 2002-2015. Kilde: Statens Vegvesen. - Klikk for stort bilde Figuren viser antall drepte og skadde i trafikken i Nordland i perioden 2012-2015, etter ettårig alder. Kilde: Statens Vegvesen.  - Klikk for stort bilde
Fant du det du lette etter?
Rådgiver