Tannhelse

De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen, både generelt i landet og i Nordland. Flere barn og unge har ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten protese. Fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. (Kilde: FHI)

Tannstatus i Nordland

I de senere årene har det vært en ytterligere økning i andel barn og unge som ikke har hatt karies, og en reduksjon i gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring.

Utviklingen i Nordland følger utviklingen i hele landet i alle aldersgrupper, og nå er resultatet for Nordland bedre enn landsgjennomsnittet for 5- og 12-åringer. I løpet av 3 år har andel 5-åringer uten karieserfaring økt med 5,5 prosentpoeng og tilsvarende tall for 12-åringer er 8 prosentpoeng.

Klikk for stort bilde

18-åringene i Nordland har noe høyere gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring sammenliknet med gjennomsnitt for hele landet.

Det finnes ikke tilsvarende statistikk for tannstatus blant voksne. I levekårsundersøkelsen i Nordland (Nordlandsforskning, NF-rapport 2014) oppga 7 av 10 at de hadde vært til behandling hos tannlege i løpet av 2013 (66 % menn, 72 % kvinner).

Klikk for stort bilde

I 2018 har 18-åringene i Nordland i gjennomsnitt 3,6 tenner med karieserfaring, noe som kun er 0,3 mer enn landsgjennomsnittet. Ut fra statistikken ser den negative utviklingen ut til å skje i aldersgruppen mellom 12 og 18 år.  

 

Egenvurdert tannhelse

Egenvurdert tannhelse blant voksne i Nordland. Kilde: Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 2014 - Klikk for stort bildeI levekårsundersøkelsen i Nordland definerer 2 av 3 sin tannhelse som bra. Kvinner vurderer sin tannhelse som bedre enn menn, og yngre vurderer sin tannhelse som bedre enn eldre (Nordlandsforskning, NF-rapport 2014).

Det er betydelige sosioøkonomiske forskjeller i egenvurdert tannhelse. Dobbelt så mange med lang høgskole/universitetsutdannelse vurderer sin tannhelse som meget bra sammenliknet med de som har grunnskole som høyeste utdanning.

Tannpuss

I levekårsundersøkelsen i Nordland (Nordlandsforskning, NF-rapport 2014) oppgav 96 % av de spurte at de pusset tennene i går kveld og 83 % at de pusset tennene i dag tidlig (flere kvinner enn menn). Flere blant de med høgskole eller universitetsutdannelse  oppgav at de pusset tennene i går kveld sammenliknet med de med grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning.

I den yngste aldersgruppen (15-24 år) oppgav 91 % at de pusset tennene i går kveld og 74 % at de pusset tennene i dag tidlig. Dette er i samsvar med resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i videregående skole, hvor 89 % av svarte at de pusset tennene i går kveld, mens 76 % pusset tennene i dag tidlig.