Tannhelse

De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten protese. Fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. (Kilde: FHI)

Tannstatus i Nordland

  • Utvikling i andel 5-, 12- og 18-åringer i Norge og Nordland uten karies. Kilde: Statistikkbanken (SSB) - Klikk for stort bilde I perioden 2001 til 2015 har det vært en økning i andel barn og unge som ikke har hatt karies, og en reduksjon i gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Utviklingen i Nordland følger utviklingen i hele landet i alle aldersgrupper, bortsett fra siste år hvor det har vært en liten nedgang i andel 5- og 12-åringer uten karies og en økning i gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring blant 5-åringer i Nordland (SSB).
  • Utvikling i gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring blant 5-, 12- og 18-åringer i Norge og Nordland. Kilde: Statistikkbanken (SSB) - Klikk for stort bilde Den største økningen har vært i andel 5-åringer uten karies (fra 59 % til 78 % i Nordland).
  • 18-åringene i Nordland har noe høyere gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring sammenliknet med hele landet, mens 5- og 12-åringene ligger likt som landet.
  • Det finnes ikke tilsvarende statistikk for tannstatus blant voksne. I levekårsundersøkelsen i Nordland (Nordlandsforskning, NF-rapport 2014) oppgav 7 av 10 at de hadde vært til behandling hos tannlege i løpet av 2013 (66 % menn, 72 % kvinner).  

Egenvurdert tannhelse

  • Egenvurdert tannhelse blant voksne i Nordland. Kilde: Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 2014 - Klikk for stort bilde I levekårsundersøkelsen i Nordland definerer 2 av 3 sin tannhelse som bra. Kvinner vurderer sin tannhelse som bedre enn menn, og yngre vurderer sin tannhelse som bedre enn eldre (Nordlandsforskning, NF-rapport 2014).
  • Det er betydelige sosioøkonomiske forskjeller i egenvurdert tannhelse. Dobbelt så mange med lang høgskole/universitetsutdannelse vurderer sin tannhelse som meget bra sammenliknet med de som har grunnskole som høyeste utdanning.

Tannpuss

  • I levekårsundersøkelsen i Nordland (Nordlandsforskning, NF-rapport 2014) oppgav 96 % av de spurte at de pusset tennene i går kveld og 83 % at de pusset tennene i dag tidlig (flere kvinner enn menn). Flere blant de med høgskole eller universitetsutdannelse  oppgav at de pusset tennene i går kveld sammenliknet med de med grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning.
  • I den yngste aldersgruppen (15-24 år) oppgav 91 % at de pusset tennene i går kveld og 74 % at de pusset tennene i dag tidlig. Dette er i samsvar med resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i videregående skole, hvor 89 % av svarte at de pusset tennene i går kveld, mens 76 % pusset tennene i dag tidlig. 
Fant du det du lette etter?