Oppvekst- og levekårsforhold

Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet, og for hvordan helse fordeles i befolkningen.  Mange helseutfordringer er nært knyttet til sosiale levekår.

Publisert av Hanne Mari Myrvik. Sist endret 25.08.2016
Fant du det du lette etter?
Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse