Arbeidsforhold

Arbeid kan være helsefremmende, blant annet som kilde til sosiale relasjoner, identitet og personlig vekst, samt gi økonomisk trygghet. Men arbeid og arbeidsmiljø kan også være årsak til helsevansker, blant annet gjennom skader og psykososiale faktorer (Kilde: FHI)

Arbeidsledighet

  • Arbeidsledighet i Nordland, etter aldersgruppe og kjønn. Prosent. Kilde: FHI (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde Det er høyere arbeidsledighet blant menn enn blant kvinner, og arbeidsledigheten blant menn i Nordland er noe høyere enn blant menn i landet som helhet (2,6 og 2,4 %).
  • Arbeidsledigheten i aldersgruppen 15-29 er høyere enn i aldersgruppen 30-74 år, både blant menn og kvinner i Nordland. (Kilde: Norgeshelsa)

Sykefravær

  • Legemeldt og egenmeldt sykefravær i Nordland og hele landet. Prosent. Kilde: FHI (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde Det har vært en liten nedgang i legemeldt sykefravær i perioden 2004-2014, mens egenmeldt sykefravær har vært uendret. Nordland har høyere legemeldt sykefravær enn landet som helhet, både blant menn og blant kvinner.
  • Det høyeste legemeldte sykefraværet i Nordland finner man blant kvinner i aldersgruppene 45-69 og 25-44 år, mens menn i aldersgruppene 16-24 og 25-44 år har lavest sykefravær. (Kilde: Norgeshelsa)

Uførhet

  • Andel mottakere av samlede uføreytelser, varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger i Nordland og hele landet. Kilde: FHI (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde I Nordland i 2014 mottok 17,1 % av befolkningen i aldersgruppen 18-67 år uføreytelser (12,4 % mottok varig uførepensjon, 4,9 % mottok arbeidsavklaringspenger). Andel mottakere av samlede uføreytelser er høyere i Nordland enn i landet som helhet.
  • I perioden 2010-2014 har det vært en liten reduksjon i andel mottakere av samlede uføreytelser. Andel mottakere av arbeidsavklaringpenger har gått ned i perioden, mens andel på varig uførepensjon har vært stabil.
  • I aldersgruppen 18-24 år er det ingen kjønnsforskjell i andel som mottar uføreytelser, mens man i høyere aldersgrupper finner at flere kvinner enn menn mottar uføreytelser. Kjønnsforskjellen blir større jo høyere opp i alder man kommer. (Kilde: Norgeshelsa)
Fant du det du lette etter?