Oppvekst- og levekårsforhold


Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet, og for hvordan helse fordeles i befolkningen.  Mange helseutfordringer er nært knyttet til sosiale levekår.

Rapporter med statistikk for Nordland eller annen relevant kunnskap om oppvekst og levekår:

Levekår og livskvalitet i Nordland 2014 (PDF, 4 MB)

Ung i Nordland 2013 (PDF, 2 MB)

Ungdata (nøkkeltall vgs)

Videregående opplæring i Nordland - Tilstandsrapport 2013

Norgesprofilen 2007 (PDF, 3 MB)

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Fant du det du lette etter?
Rådgiver