Fysisk aktivitet


Undersøkelser viser at vi blir mindre fysisk aktive dess eldre vi blir, at vi bruker stadig mer tid på stillesittende aktiviteter, og at færre har kroppsarbeid nå enn tidligere. Reduksjonen i fysisk aktivitetsnivå starter allerede tidlig i barneårene. På landsbasis oppfyller omtrent 90 % av 6-åringene, 80 % av 9-åringene og halvparten av 15-åringene aktivitetsanbefalingene. Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd, og kan brukes til forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Fysisk inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for å få dårlig helse. (Kilde: FHI)


Aktivitetsnivå blant voksne i Nordland

 • Andel voksne i Nordland som oppfyller aktivitetsanbefalingene, etter kjønn. Kilde: NIBR, Notat 2013:103. - Klikk for stort bilde Undersøkelser blant voksne i Nordland viser at 14-22 % (1) er moderat fysisk aktive minst 30 minutter per dag i 5 dager eller mer per uke (NIBR 2013, UIN 2012). I hovedtrekk ligger aktivitetsnivået blant voksne i Nordland likt som landet når man sammenlikner tall fra undersøkelser med like målemetoder og spørsmål.
 • De fleste voksne oppfyller ikke aktivitetsanbefalingene og mange er generelt inaktive. Voksne i Nordland sitter i gjennomsnitt stille i nærmere 8,5 timer per dag på en vanlig hverdag. Stillesitting på fritiden øker med økende alder, bortsett fra aldersgruppen 15-24 år som bruker nesten like mye tid på stillesitting som de i aldersgruppen 67-98 år (NF 2014).
 • Kvinner er generelt mer fysisk aktive enn menn, og bruker mindre tid til stillesitting.
 • Transportmiddel på arbeids-/skolereisen i sommerhalvåret, etter reiselengde. Kilde: Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014. - Klikk for stort bilde Omtrent 1 av 4 benytter aktiv transport på arbeids-/skolereisen i sommerhalvåret, sammenliknet med 1 av 5 i vinterhalvåret. 1 av 4 av de som har mindre enn 1 km, og 1 av 2 av de som har 1-2,9 km reisevei kjører bil (NF 2014).
 • Den mest utbredte aktiviteten blant voksne er turgåing eller annen egenorganisert aktivitet. Mange trener også på treningsstudio.

Aktivitetsnivå blant ungdom i Nordland

 • Ungdata-undersøkelsen i Nordland i 2013 viser at totalt 14 % av elever i videregående skole har et fysisk aktivitetsnivå i skoletiden (inkludert aktivitet til og fra skolen) som gjør at de oppfyller aktivitetsanbefalingene i skoletiden (flere gutter enn jenter).
 • Omtrent halvparten av elevene i videregående skole er i mindre enn 15 minutter moderat fysisk aktivitet i løpet av skoletiden (inkludert aktivitet til og fra skolen). Mange bruker også mye av fritida på stillesittende aktiviteter (datamaskin, TV og lignende). 45 % rapporterer at de på en vanlig gjennomsnittsdag bruker datamaskin mer enn 3 timer utenom skolen.
 • Nesten halvparten av elever i videregående skole oppgir at de trener ukentlig på treningsstudio. 43 % trener eller trimmer på egen hånd minst én gang i uka, mens 20 % trener ukentlig i et idrettslag.
Fysisk aktivitet i skoletiden blant elever i videregående skole i Nordland. (Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor mange minutter i løpet av skoletiden er du fysisk aktiv, slik at du blir svett/andpusten? Regn med fysisk aktivitet til og fra skolen.) Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2013). - Klikk for stort bilde Tidsbruk media blant elever i vgs. Kilde: Ungdataundersøkelsen i videregående skole i Nordland 2013. - Klikk for stort bilde
 
(1) Forskjeller i resultater mellom ulike undersøkelser kan skyldes ulike målemetoder, ulikheter i deltakere/respondenter og forskjellig spørsmålsformulering.
Fant du det du lette etter?
Rådgiver