Kosthold


På nasjonalt nivå er det gjennomsnittlige forbruket av fete, salte og søte matvarer langt høyere enn ønskelig (Helsedirektoratet, 2017). Inntaket av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk er lavt, men det er positivt at grønnsaksforbruket øker. I løpet av de siste ti årene har det økt med cirka 25 %. Forbruket av frukt og bær har også økt, men i mindre grad enn for grønnsaker (Helsedirektoratet, 2017). Det har vært en overgang fra fete til magrere melketyper, og forbruket av melk har gått ned over mange år. Forbruket av av ost har imidlertid økt betydelig over lang tid, men da først og fremst i form av fete ostetyper. Det gjennomsnittlige forbruket av kjøtt er høyere enn ønskelig (Helsedirektoratet, 2017).


Kosthold blant voksne i Nordland

  • Omtrent 2 av 3 voksne oppfyller kostrådene for inntak av fisk (minst 2 ganger per uke), fullkorn (minst to ganger per dag) og hvilke type fett man bruker til matlaging (bruker mest myk margarin / flytende margarin / olje).
  • 12 % kvinner og 9 % menn oppfyller anbefalingene for inntak av frukt og grønt (spiser 5 porsjoner frukt/bær og grønnsaker daglig).
  • 3 av 4 spiser frokost daglig, men det er store forskjeller mellom aldersgruppene. I aldergruppen 18-29 spiser 55 % frokost daglig, sammenliknet med 90 % i aldersgruppen 60 år og over.
  • Andel som oppfyller ulike kostråd, etter aldersgruppe. Kilde: NIBR, Notat 2013:103.  - Klikk for stort bildeGenerelt øker andelen som oppfyller de ulike kostrådene med økende alder. For inntak av frukt/grønt er det små forskjeller mellom aldersgruppene.
  • Det er tendenser til at kvinner har noe sunnere kosthold enn menn. Størst kjønnsforskjeller finner man i inntak av frukt og grønt.
  • Kilde: NIBR 2013.

Kosthold blant ungdom i Nordland

  • Det er stor variasjon i ungdoms kosthold. For eksempel spiser en av tre ungdommer frukt og grønt hver dag, samtidig som en god del sjelden får i seg slike matvarer.

  • Flertallet av ungdom i videregående spiser fisk til middag eller som pålegg minst en gang i uka. Det samme gjelder kjøttdeigbaserte produkter, som pølser og hamburgere. 

  • De fleste spiser godteri eller snacks hver uke, men det er få som gjør dette mange ganger i uka. Det er noen flere jenter enn gutter som jevnlig spiser godteri. Rundt 10% spiser godteri minst 4 ganger i uken og 6% drikker energidrikk daglig. (Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2019)    ​​​