Kosthold


Til tross for flere positive utviklingstrekk de siste årene har kostholdet til store deler av befolkningen fremdeles klare ernæringsmessige svakheter. Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk er langt lavere enn ønskelig, mens forbruket av fete, salte og søte matvarer med lav ernæringskvalitet er langt høyere enn ønskelig. (Kilde: FHI)


Kosthold blant voksne i Nordland

 • Andel voksne i Nordland som oppfyller ulike kostråd. Kilde: NIBR, Notat 2013:103. - Klikk for stort bilde Omtrent 2 av 3 voksne oppfyller kostrådene for inntak av fisk (minst 2 ganger per uke), fullkorn (minst to ganger per dag) og hvilke type fett man bruker til matlaging (bruker mest myk margarin / flytende margarin / olje).
 • 12 % kvinner og 9 % menn oppfyller anbefalingene for inntak av frukt og grønt (spiser 5 porsjoner frukt/bær og grønnsaker daglig).
 • 3 av 4 spiser frokost daglig, men det er store forskjeller mellom aldersgruppene. I aldergruppen 18-29 spiser 55 % frokost daglig, sammenliknet med 90 % i aldersgruppen 60 år og over.
 • Andel som oppfyller ulike kostråd, etter aldersgruppe. Kilde: NIBR, Notat 2013:103. - Klikk for stort bilde Generelt øker andelen som oppfyller de ulike kostrådene med økende alder. For inntak av frukt/grønt er det små forskjeller mellom aldersgruppene.
 • Det er tendenser til at kvinner har noe sunnere kosthold enn menn. Størst kjønnsforskjeller finner man i inntak av frukt og grønt.
 • Kilde: NIBR 2013.

Kosthold blant ungdom i Nordland

 • Inntak av frukt, grovt brød og fisk blant elever i videregående skole i Nordland. Etter kjønn. Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2013. - Klikk for stort bilde Blant elever i videregående skole oppgir totalt 30 % at de spiser frukt daglig, 44 % at de spiser grovt brød daglig, og 40 % at de spiser fisk to eller flere ganger i uka. Betydelig flere jenter enn gutter spiser frukt daglig mens det ikke er kjønnsforskjeller for inntak av grovt brød og fisk.
 • Samtidig som mange har hyppig inntak av frukt, grovt brød og fisk oppgir 24 % av guttene i videregående skole at de spiser frukt og grønt sjeldnere enn ukentlig, omtrent 15 % blant begge kjønn spiser grovt brød sjeldnere enn ukentlig, og nærmere 30 % blant begge kjønn spiser fisk sjeldnere enn ukentlig.
 • Halvparten av elevene i videregående skole oppgir at de spiser frokost daglig, mens nesten 1 av 4 spiser frokost 1 gang i uka eller sjeldnere.
 • Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2013.
Fant du det du lette etter?
Rådgiver