Tobakksvaner


Dagligrøyking har gått betydelig ned i Norge, men snusbruken har økt, spesielt blant unge voksne. Halvparten av røykerne dør tidligere enn de ville gjort som ikke-røykere. Hvert år dør om lag 6700 personer av sykdommer forårsaket av røyking, og hver av dem har i gjennomsnitt tapt 11 leveår. Hjerte- og karsykdom er den klart hyppigste dødsårsaken. (Kilde: FHI)


Røyking i Nordland:

  • Utvikling i andel dagligrøykere i hele landet og Nordland i perioden 1999-2015. 5-årig glidende gjennomsnitt. Kilde: Statistikkbanken SSB. - Klikk for stort bilde Andel dagligrøykere har gått nedover i perioden 1999-2015 blant begge kjønn. Færre menn i Nordland (12 %) enn i landet som helhet (14 %) røyker daglig, mens andel kvinner som røyker daglig er høyere i Nordland (16 %) enn i hele landet (14 %). Data fra SSB viser imidlertid at forskjellen i andel kvinner som røyker blir stadig mindre.
  • Utvikling i andel dagligrøykere i Nordland i perioden 1999-2015, etter alder. 5-årig glidende gjennomsnitt. Kilde: FHI (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde Andel dagligrøykere har gått ned i alle aldersgrupper. Den største reduksjonen i Nordland har skjedd i aldersgruppen 16-24 år og det er også i denne aldersgruppen man finner lavest andel dagligrøykere. I samme periode har det også vært en liten nedgang i andel av-og-til-røykere i Nordland. Denne reduksjonen har funnet sted i aldersgruppen 16-24 år (Kilde: FHI). 
  • Andel elever i videregående skole i Nordland som bruker tobakk (VG1 og VG2). Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2016. - Klikk for stort bilde Resultater fra Ungdata viser at røyking er lite utbredt blant elever i videregående skole: 3 % gutter og 1 % jenter røyker daglig (19 % gutter og 17 % jenter røyker av og til).
  • Fra 2013 til 2016 har det vært en reduksjon i andel elever i videregående skole som røyker daglig (fra 4 % til 2 %).

Snusbruk i Nordland:

  • Mens andel røykere går ned fra år til år finner man en økning i andel som bruker snus. Det er flere voksne som bruker snus daglig i Nordland (12 %) enn i landet som helhet (9 %). Betydelig flere menn enn kvinner bruker snus. Det er også store aldersforskjeller i snusbruk. Høyest andel snusere finner man blant unge voksne. I aldersgruppen 16-24 år i Nordland bruker 23 % snus daglig (gjennomsnitt 2011-2015) (Kilde: FHI).
  • I videregående skole snuser 19 % av guttene og 15 % av jentene daglig, mens 8 % gutter og 8 % jenter oppgir at de snuser av og til (Ungdata 2016).
  • Fra 2013 til 2016 har det vært en reduksjon i andel elever i videregående skole som snuser daglig (fra 22 % til 17 %).
Utvikling i andel dagligsnusere i Nordland i perioden 1999-2015, etter alder. 5-årig glidende gjennomsnitt. Kilde: FHI (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde

Andel elever i videregående skole i Nordland som bruker tobakk (VG1 og VG2) i 2013 og 2016. Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland. - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?
Rådgiver