Viktig informasjon til nye søkere 2018

Hadsel og Steinkjer fagskole fortsetter samarbeidet som før og det har ingen praktisk betydning hvem av skolene dere velger eller om dere velger begge to (første og andre valg). Vi vil gjøre inntak sammen, men dere vil få formelt beskjed om inntak fra en av dem.

Uavhengig av hvor dere velger å søke og hvem av skolene dere blir formelt tatt inn på, så vil dere få nøyaktig det samme tilbud.

Dette betyr at dere som skal søke på fagskolen hos oss her to måter dere kan søke på:


Elektronisk søknad via www.vigo.no 
Hvis dere går inn her og søker må dere velge klikkpunktet for fagskoleutdanning.
Dere kommer nå til en ny side og til høyre i bilde er en rute med valg for innlogging.
Skal dere logge inn må dere bruke MinId eller tilsvarende. I løpet av et døgn etter at dere har søkt vil dere motta en kvittering på at søknaden er registrert.

Trenger dere veiledning på elektronisk søknad så finner dere denne her
 

Søknad på papir
Dersom du ikke har norsk fødsels- og personnummer du søke på papir. Se info på fagskoleopptak.no


Dokumentasjon
NB! Selv om dere søker elektronisk og selv om dere skulle finne at det ligger inne oversikt over tidligere utdanning, så må dere huske å sende inn all dokumentasjon (kopi av vitnemål/kompetansebevis , kopi av alle fag-/svennebrev, hvor karakteren framgår, kopi av alle arbeidsattester) til den av skolene som dere har markert som førstevalg.
Vi må ha denne dokumentasjonen innen 20. april (husk tid til postgang). Hvis vi ikke har denne dokumentasjonen innen denne datoen, vil dere ikke bli med i fellesopptaket.


Korrekte adresser hvor dere skal sende informasjonen finner dere nederst.

VIKTIG! Oppgi gyldig telefonnummer (helst mobil) og epostadresse.

 

Fagkode og skolenummer

I denne sammenhengen er desentralisert utdanning en kombinasjon av samlinger og arbeid over internett. I sentral database er dette registrert som nettbasert utdanning, og dere må velge fagkode: FTE03N elkraft, Nettbasert.
Dette gjelder både for Hadsel fagskole og for Steinkjer fagskole.
Skolenummer som dere skal velge er:
 70081 Hadsel fagskole eller 70077 Steinkjer fagskole

 

Beskjed om inntak kommer fra det nasjonale opptakskontoret via SMS og e-post. Alle må svare om dere tar tildelt studieplass. Det er flere måter dere kan svare på om dere tar plassen, men følg de retningslinjer som dere får enten pr SMS eller i e-post.

Frister i forbindelse med årets søking og opptak:


15.04.2018
Søknadsfristen går ut. Web for søking stenges kl 23:59.
Papirsøknad må være poststemplet denne dato.

 

20.04.2018
I utgangspunktet skal all dokumentasjon lastes opp sammen med søknaden. Dersom det er behov for å ettersende dokumentasjon til Hadsel og Steinkjer fagskole, kan dette i spesielle tilfeller sendes innen 20. april til: ragaro@vgs.nfk.no.


18.05.2018
Svar på første opptak sendes per e-post.

 

30.05.2018
Svarfrist første opptak kl 23.59.

06.06.2018
Svar på andre opptak (suppleringsopptak) sendes per e-post.

 

20.06.2018
Svarfrist andre opptak kl 23.59.

 

22.06.2018
Fagskolene overtar opptaket.

For mer informasjon se følgende plasser:

www.vigo.no

www.fagskoleopptak.no

 

Dokumentasjon sendes:

Hadsel fagskole
Boks 253/254
8459 Melbu

eller

Steinkjer fagskole
Boks 2112
7708 Steinkjer

Fant du det du lette etter?