Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess

Bildet er fra Selfors tannklinikk 1

Ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i Rana får ny og moderne tannklinikk.

Samtale1

Helsedirektoratet har valgt ut fem fylker som får tildelt midler til tiltaksutvikling innen «Program folkehelsearbeid i kommunene 2017». 

Ungdomsgjeng2

Kommuner kan søke Kulturdepartementet om tilskudd til nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

drone 026 kopier

 

Totalt 17 tiltak i statlig sikrede friluftsområder har fått innvilget tilskudd.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Leder