Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

 
For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om mange psykiske plager.

Hvordan kan vi få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen både innad i kommuner og i regioner som helhet? Hva skal til for å lykkes i samspillets kunst?


Ny rapport gir en oversikt over sider av livskvaliteten i Norge som vi tidligere har hatt lite kunnskap om, slik den var i 2019. Tallene som presenteres er basert på over 80 000 personer i alderen 18 til 93 år, som deltok i fem fylkers fylkeshelseundersøkelse.
Les rapporten på FHI`s nettsider.

Sist uke gikk startskuddet for et 5-årig prosjekt som har som mål å gjøre Nordlandsruta både bedre, mer kjent og ikke minst til en vandringsrute vi alle vil gå.

    

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse