Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Statistikk over forekomst av selvmord i 2018 viser at det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplever nedgang i registrert antall selvmord.

 


Oversikt over tilskuddsordninger forvaltet av etat Kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune med kriterier og søknadsfrister for 2020.

Forskningsprosjektet WALKMORE skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å øke gåing som en helsefremmende og klimavennlig transportform.
 


Fra midten av januar og til 1. mars er det søknadsfrist på flere fylkeskommunale tilskuddsordninger og statlige ordninger forvaltet av fylkeskommunen.

Se oversikt over tilskuddsordninger

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse