Folkehelse

Mandag 1. mars lanseres de nye nettsidene til Nordland fylkeskommune. Arbeidet med å flytte over informasjon er i gang og denne nettsiden kan derfor fremstå litt mangelfull frem til lanseringen. 
Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.

Administrasjonen i Nordland fylkeskommune har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess det siste året. Målet med omorganiseringen er å bygge en organisasjon som er bedre tilpasset nye krav og andre rammer.

- For å sikre en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland mener jeg det viktigste er å forebygge utenforskap, sier Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø i kronikken.

Nordland fylkeskommune og Nordland Idrettskrets har undertegnet en ny samarbeidsavtale for 2020-2024. Ungdom, medvirkning og tiltak mot utenforskap står sentralt i avtalen.