Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Det arrangeres informasjonsmøte om mulig nytt læringsnettverk i Nordland tilknyttet Utenforregnskapet. Møtet holdes på Teams tirsdag 24. november kl. 12:00 - 13:30. 

Lørdag 14. november er det klart for digital konferanse for alle som er interessert i frivillighet i Nordland fylke.

SSB har for første gang gjennomført en nasjonal livskvalitetsundersøkelse som dekker spørsmål om hvordan vi har det i Norge. Målet er å få kunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv.
Les hele saken.

 
For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om mange psykiske plager.

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse