Folkehelse


Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Seminar

Tenk om vi hadde gode prosjekter, gode rammer og oversikt over at de som bor i kommunen har det godt. Tenk om flere ville bo her fordi vi har tilbud og nærmiljø med plass til alle!? Fordi Vi bryr oss..

Indeks Nordland

Indeks Nordland viser utviklingen i fylket gjennom 2018 og utsiktene for 2019. Utviklingen i Nordland og dets regioner sammenlignes med Norge.
Gå til Indeks Nordland

Nordlandskonferansen 2019

«Attraktive Nordland», det er temaet for Nordlandskonferansen 2019, som arrangeres 15. og 16. januar i Bodø.

konf15

Etter tre år med systematisk arbeid, tverretatlig samarbeid og mobilisering av lokal befolkning, kunne de deltakende kommunene nylig presentere sine erfaringer og resultater.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse