Folkehelse


vinter-topp1 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

1.klassingene på tur

Nordland fylke trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å komme i kontakt med frivillige organisasjoner i Nordland som ønsker å samarbeide for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer. 

Nordland fylkeskommune vil i samarbeid med UiT gjennomføre en ny kartlegging av fysisk aktivitet i den voksne befolkningen. 

Sortland kommune har i flere år jobbet målrettet med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Nå får de støtte til å dele sin kunnskap med andre.

Folkehelseuka_uttrykk.png

Folkehelseuka 2018 vil gå av stabelen i uke 15, 9. - 15.april.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder