Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV) har fordelt fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. Tilskuddsordningen går til frivillig sektor, samt til regionale friluftsråd.

 

 - Å ta vare på seg selv er en viktig samfunnsoppgave. Det sier fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi (SV).

Høgskolen i Volda har kartlagt hvilke tiltak som fremmer folkehelse i nærmiljøet og lokalsamfunnene. Rapporten etter Nærmiljøprosjektet anbefaler at fylkeskommune må videreføre rollen som nettverksbygger og støttespiller for kommunene.

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler kan nå lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
Til FHI`s nettside.

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Fylkesdirektør
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse