Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Aase Refsnes (SV)

De har fått størst prioritet når fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) har fordelt tilskudd til 50 ulike folkehelseprosjekter.

 

Skilting

Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig kilde til helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Aktivitet gir positive gevinster gjennom hele livsløpet, og det er aldri for seint å begynne.  Men hva vet vi egentlig om nordlendingenes aktivitetsmønster? Er vi nordlendinger så aktive som vi tror?

Paradis1

Fylkestinget har vedtatt Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018-2022.
Se strategien. (PDF, 3 MB)

Smiley

Fylkestinget har vedtatt Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2019 til regional folkehelseplan Nordland 2018-2025.
Se handlingsprogrammet. (PDF, 6 MB)

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse