Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

Fylkesråd Aase Refsnes og den nye boken "Et freskt Nordland 1

17.-18. oktober ble det avholdt folkehelsesamling i Bodø. 100 deltakere fra de fleste av fylkets kommuner deltok.

Etatssjef, fylkestannhelsesjef og fylkesråd

Tannhelsen i Nordland er blant den dårligste i landet. Ikke minst blant barn og unge.

3

Nordland fylkeskommune er et av åtte fylker som deltar i et nasjonalt prosjektet initiert av Helsedirektoratet.

Stille stund

I Nordland tilbys alle ansatte i videregående skole kurs i selvmordsforebygging.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder