Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

I rapporten presenteres hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført blant elever på videregående i Nordland fylkeskommune våren 2019.
Se rapporten (PDF, 884 kB)

Ungdata gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida.
Rapporten presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever i Nordland våren 2019.
Se rapporten (PDF, 859 kB)

Nå åpner Statskog pengesekken for små og store tiltak som bygger friluftsliv og folkehelse.
Statskog tar i mot søknader i hele august via søknadsskjema på nett

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir midler til å gjennomføre tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Søk før 1. oktober.

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse