Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

 72,4 prosent av Nordlandsungdommen som begynte i videregående opplæring høsten 2013, fullførte og bestod i løpet fem eller seks år. Dette er en rekordstor andel i fylket. Samtidig er fylkesrådet bekymret for de unge som hverken er i jobb eller utdanning. I Nordland utgjør denne gruppen i underkant av ti prosent av alle i aldersgruppen 20–25 år.

Kitty Vassdal setter fokus på et vanskelig tema, sier Kirsti Saxi (SV) fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. FHI`s oppvekstprofiler viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.
Se oppvekstprofil

- Jeg har tidligere latt meg imponere av den kreativiteten og det engasjementet skoler, barnehager, frivillige lag og foreninger, tannklinikker, institusjoner, bibliotek og andre fremviser i markeringen av Folkehelseuka. Det sier Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, klima og miljø.
 

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse