Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkesrådet i Nordland har fordelt spillemidlene til anlegg for fysisk aktivitet og idrett. Resultatet er 73 167 000 kroner fordelt på 72 anlegg i 30 kommuner.

Nordland fylkeskommune og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) signerte i dag ny samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er et gjensidig samarbeid om forebygging av selvmord i befolkningen i Nordland, samt sikre god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte etter selvmord.

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV). 4 søkere får til sammen om lag 1 million kroner til tiltak som skal bidra til økt friluftsaktivitet. I tillegg til å sikre at flere nordlendinger og besøkende får anledning til å oppleve naturen vår på en bærekraftig måte.

Folkehelsealliansen Nordland har fått en ny alliansepartner. Norsk Fysioterapeutforbund Region Nord er nå én av 33 alliansepartnere.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse