Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes mener det må tas grep for å få ned kostnadene ved å delta i idretten. – Idretten skal være tilgjengelig for alle, fastslår Refsnes.

Kommuner kan søke Kulturdepartementet om tilskudd til nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

-Hvis ikke kommunene har midler til å jobbe mer forebyggende gir tiltakene i folkehelsemeldingen liten mening, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV).

KS har utviklet verktøy som gjør det mulig å beregne hvor mye det lønner seg å forebygge utenforskap.
Gå til Utenfor-regnskapet. 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse