Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

- Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober setter fokus på et av de viktigste temaene i alle menneskers liv. Utfordringer knyttet til psykisk helse er også helt sentralt i fylkeskommunens folkehelsearbeid, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

Gratis tilbud til ansatte i barnehager, SFO/aktivitetsskoler, elever på Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og andre som arbeider med barn og unge.

Fylkesråd Kirsti Saxi gir honnør til folkehelsearbeiderne rundt i Nordland.

12.og 13.november inviteres det til slutt-og erfaringsseminar for arbeidet med Helsefremmende skoler i Nordland.

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse