Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fra venstre: Bjørnar Pettersen, ordfører Tjeldsund kommune, Rigmor Wangen, folkehelsekoordinator Tjeldsund kommune, Hild-Marit Olsen, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Nordland fylkeskommune opprettet i 2009 en premieordning til kommuner som utmerker seg med godt folkehelsearbeid. Tjeldsund kommune mottok prisen i 2012.

Ungdata logo

Våren 2013 ble Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant alle elever i videregående skole i Nordland. Den 1. oktober ble hovedfunn fra undersøkelsen presentert for rektorene ved de videregående skolene.

Mye av grunnlaget for god helse i oppveksten og gjennom livsløpet, legges i barne- og ungdomsårene. Levevaner som etableres tidlig i livet, er med på å prege helsen resten av livet. Konferansen holdes på Radisson Blu i Bodø 19. og 20. november 2013.

Fylkesråd Hild-Marit Olsen innledet Folkehelseteamets miniseminar om Sosial ulikhet i helse.

Folkehelseteamet i fylkeskommunen har tradisjon for å arrangere faglig seminar i tilknytning til sitt septembermøte. Folkehelsekoordinatorer, Folkehelsealliansen og andre inviteres også til disse "miniseminarene". I år var temaet Sosial ulikhet i helse.
 

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse