Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Bildet viser jente som henger i et tre
Nordlandskonferanse - helsefremmende barnehager arrangeres på Rica Hotel i Bodø 1. og 2. november 2011.
I Nordland har 23 anlegg i 13 kommuner fått tilskudd på tilsammen 721.000 kroner. Fordi enkelte fylker hadde større summer ubrukte, fikk blant annet Nordland en større andel i år.
Bilde av skinkesmørbrød og et glass juice
Det er store enighet om at kantina er mer enn en plass hvor elevene kan kjøpe mat. Kantina skal være et sosialt og hyggelig samlingssted. Samtidig er kantina en viktig aktør for å fremme elevenes helse på kort og på lang sikt.
Tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet viser at Nordland får kr. 721 000,-. Midlene rekker til ca. 18-20 anlegg.

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse