Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet viser at Nordland får kr. 721 000,-. Midlene rekker til ca. 18-20 anlegg.
Per Fugelli utfordrer deltakerne på: Hva er helsens grunnstoff? Gjennom storsamtale fikk deltarne en mulighet til å reflektere over egen virksomhet.

Fra 23.- 25. mai møttes 28 frisklivskoordinatorer fra 17 kommuner til faglig og sosial samling på Vega. Dette var den sjuende nettverkssamlingen mellom Buskerud og Nordland. Havhotellet, naturen og været laget en perfekt ramme for inspirerende dager.

Rekruttering Norge på langs (RNPL) har fått en fantastisk mottakelse i landet etter starten på Lindesnes 24. april. Prinsessen, ordførere, fylkesmenn, idrettsutøvere (bl.a. Thor Hushovd) og mange andre har stilt opp på arrangement og på etapper som har som formål å få flere funksjonshemmede i fysisk aktivitet.

10. mai markeres Verdens aktivitetsdag i Norge for femte gang. Verdens helseorganisasjon står bak, og årets tema er Aktiv på din måte.

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse