Verktøykassen - her finner du nyttige tips og idéer

Klikk for stort bildeVi trenger mer enn teoretikere Bjørn-Are Melvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertesone: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/  

Gå til skolen kampanje: https://www.beintoft.no  

Gåbuss: https://skoleidraet.dk/gaabus/forside/  

Hopp for hjertet: http://www.hoppforhjertet.no  

Databaser med leker: https://aktivitetskassen.no/  

http://www.idespejd.dk/abe-se-abe-aber-efter  

Artige bevegelser: www.funskills.dk

Hurtiglading videoer: www.askbasen.no  

Folkedanseintro: www.folkepedia.no  

Yoga for barn: https://vimeo.com/user17092940

Lykkehjul med bevegelser: https://fit.sanfordhealth.org/fit-boost   

Videoer: https://www.friskissvettis.no/Rorisogminiroris/Bevegelsespauser  

Røris: https://www.friskissvettis.no/Rorisogminiroris  

Fysisk aktivitet i fag: www.askbasen.no  

Fysisk aktivitet i fag: https://skoleidraet.dk/aktiviteter/projekter/saet-skolen-i-bevaegelse/forside  

Unicefrunden: https://www.unicef.no/unicefrunden

 

Nettsteder med ideer/verktøy og opplegg for aktiviteter i friluft, læring i friluft og stedsbasert læring:

 

Norske

www.stedsbasertlæring.no

https://www.friluftsrad.no/om-fl/publikasjoner/bestillingsside-for-publikasjoner

www.skoleskogen.no

www.skoleveven.no

www.miljolare.no

www.natursekken.no

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen

https://www.naturfag.no/laremiddel/index.html

https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-i-skolen/undervisningsideer/

https://undervisningstips.com/category/uteskole

www.undervisningsmetoder.com/naturfag

www.fiskesprell.no

www.skogkurs.no/lms

www.energiveven.no

www.skoglekene.no

www.skoleideer.no

www.udeskole.nu

www.barnehage.no/emne/uteaktiviteter

www.forskerfrø.no

www.kongleposten.no

www.naturoggardsbarnehager.no

https://www.o-skolen.no

https://www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-trinn/sykkelopplaering/sykkelprove-i-skolegarden/ http://aktivitetsbanken.no/ski/ovelser/  https://www.skiforbundet.no/contentassets/46e930fd22014151824d29fe0c80a92f/goy-pa-ski-aktiviteter-for-barn-og-unge.pdf

https://aktivitetskassen.no/lek-pa-isen/

https://friluft.salten.no/fullfras

 

Svenske

www.skogeniskolan.se  

www.naturskyddsforeningen.se/skola

www.naturskola.se      

 

Danske

www.skoven-i-skolen.dk/kategori/aktiviteter

www.udeskole.dk  

www.udinaturen.dk  

https://www.naturfag.no/laremiddel/index.html