Barn og unge i Meløy ble hørt!

Klikk for stort bilde Marlene Blomstereng Karlsen

Ønsket om aktivitetsområde ved Enga skole gikk i oppfyllelse.

Meløy kommune ønsker å utvikle et aktivitetsområde ved Enga skole. Høsten 2018 søkte kommunen Kulturdepartementet om tilskudd fra tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer.

Enga skole har deltatt i Nærmiljøprosjektet til Helsedirektoratet, hvor hensikten var å fremme barn- og unges engasjement og aktiv deltakelse i utvikling av egne nærmiljø. I Meløy ble prosjektet kalt «Barn og unges stemme». Gjennom prosjektet har elevene planlagt utviklingen av uteområdet og søkt tilskudd fra departementet. 

Nå har kommunen fått den gledelige nyheten om at Kulturdepartementet har tildelt 2 millioner for etablering av en folkehelsepark ved Enga skole. Området skal være en arena for egenorganisert fysisk aktivitet for både barn, unge og lokalbefolkningen som sådan.

Tilskuddet vil gjøre det mulig å realisere en utvikling i uteområdet i tråd med elevenes ønsker. Området blir en aktivitetsarena for hele bygda og for besøkende. Kommunen, lag, foreninger og næringslivet må jobbe sammen for å realisere prosjektet. Ordfører Sigurd Stormo presenterte den gode nyheten den 6. februar da skolen hadde sin markering som helsefremmende skole.

Det framgår av utlysningsteksten for tilskuddsordningen at anleggene som får tilskudd også skal tjene som inspirasjon for den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg andre steder i landet. Departementet og Nordland fylkeskommune oppfordrer derfor til at andre kommuner søker om midler til nyskapende aktivitetsarena til Kulturdepartementet.