Folkehelsemeldingen krever midler

-Hvis ikke kommunene har midler til å jobbe mer forebyggende gir tiltakene i folkehelsemeldingen liten mening, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV).

Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV) her under markeringen av Helsefremmende skole nr 100 i Nordland

I dag behandles Folkehelsemeldinga «Gode liv i et trygt samfunn» i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Folkehelsemeldingen skal legge grunnlag for bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

-Meldingen vektlegger det vi har hatt fokus på i Nordland i mange år – et langsiktig folkehelsearbeid som setter fokus på sosial ulikhet og tidlig innsats, kommenterer fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Økonomi

Til tross for den gode meldingen om folkehelse, er fylkesråden bekymret for folkehelsesatsingen i Norge og Nordland. Nordland fylkeskommune har lenge støttet kommunene i fylket, men nå etterlyser fylkesråden at også staten tar et større ansvar og bidrar til å gjøre det mulig å jobbe for god folkehelse også i utkants-Norge.

-Dessverre hjelper det lite med gode ord om sunnere og bedre mat til sykehjem eller andre gode folkehelsetiltak hvis det ikke følger penger med til kommunene, understreker Refsnes.

Mental helse

For å gi barn og unge trygge rammer, må man starte tidlig. Det er helt i tråd med innspillene som fylkesråd Refsnes har gitt til regjeringens arbeid med folkehelsemeldingen.

-I mitt innspill har jeg vektlagt at sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse må tydeliggjøres. Og at utfordringene vi ser på mental helse er store. Det er veldig viktig at forebygging får et større fokus. Jeg unner alle som sliter psykisk å få et tilbud før det får alvorlige konsekvenser for folks liv, påpeker Refsnes.

Ny folkehelseminister

-Det er mange temaer i folkehelsemeldingen som er veldig viktig for folks liv i dag, og i fremtiden. Jeg håper den nye folkehelseministeren tar dette på alvor i sitt arbeid fremover, avslutter fylkesråden.

Fant du det du lette etter?