Forankring

Folkehelseloven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven vektlegger at folkehelsearbeidet skal være lokalt forankret, langsiktig, systematisk, kunnskapsbasert og målrettet.

 

Folkehelseloven angir en arbeidsform for det lokale folkehelsearbeidet:

Systematisk folkehelsearbeid - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse