Verktøy i oversiktsarbeidet

Flere ulike aktører har utviklet verktøy til bruk i oversiktsarbeidet. Kommunehelsa og Norgeshelsa driftes av Folkehelseinstituttet. I disse statistikkverktøyene kan man enkelt hente relevant statistikk på fylkes- og kommunenivå. Østfoldhelsa har utarbeidet en foreløpig mal for helseoversikt som mange finner nyttig. Hordaland fylkeskommune har utarbeidet et verktøy for oversiktsarbeidet som skal hjelpe brukeren til ikke å gå seg vill i statistikken. Du finner lenker til disse, samt andre verktøy og veiledere, til høyre på denne siden.

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse