Fylkeshelseundersøkelse 2020

Nordland fylkeskommune gjennomfører nå den første fylkeshelseundersøkelsen med vekt på trivsel og livskvalitet.

Les om undersøkelsen på lulesamisk

Les om undersøkelsen sørsamisk

Les om undersøkelsen på nordsamisk

27. januar 2020 blir femti tusen innbyggere fra Nordland over 18 år invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet. Rapport med resultater fra undersøkelsen forventes å foreligge i løpet av våren 2020.

Om undersøkelsen
De som er valgt ut til å delta kontaktes direkte. Undersøkelsen er på bokmål og kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC.

Vi har valgt å gjennomføre undersøkelsen kun på bokmål, da Nordland fylkeskommune ønsker å bruke muligheten for å sammenligne resultatene med Troms og Finnmark i et samlet Nordnorsk rapport. Undersøkelsen i Troms og Finnmark er ferdigstilt, og for å få sammenlignbare resultater fra Nordland innen rimelig kort tid, kommer undersøkelsen kun på bokmål i denne omgangen.

Den siste delen av spørreskjemaet er utarbeidet som et tillegg for Nordland, og samme spørsmål har vært stilt til innbyggere i Troms og Finnmark. Denne delen av spørreskjemaet blir kun aktivert for de som svarer ja på spørsmålet om samisk bakgrunn. Formålet er å få økt kunnskap om livskvalitet og trivsel blant befolkningsgrupper i nord.

Viktig med høy deltakelse
Fylkeshelseundersøkelsen er viktig for å få et godt grunnlag for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Jo flere som deltar jo bedre kunnskapsgrunnlag. Vi håper at så mange som mulig av de inviterte vil delta og svare på spørsmålene.

Her kan du lese utfyllende informasjon om fylkeshelseundersøkelsen:

Trivsel og livskvalitet
God helse og livskvalitet betyr mye. Det handler om mer enn fravær av sykdom og plager. Å oppleve at livet er meningsfullt, tilhøre et fellesskap og ha noen som står en nær er viktig. Vi påvirkes av våre omgivelser og forhold gjennom livets alle faser fra fødsel, oppvekst, skole, arbeid og alderdom. Å tilrettelegge for en sosialbærekraftig samfunnsutvikling er folkehelsearbeid. Forhold som påvirker folkehelsen skal bli mer synlig i alle kommunale og fylkeskommunale planer, og vi har behov for mer kunnskap og dokumentasjon om helsefremmende forhold. Derfor er denne undersøkelsen viktig.

Om samtykke

Lurer du på noe?
Gå til siden Spørsmål og svar om fylkeshelseundersøkelsen 2020.

Dersom du har problem med innlogging eller har andre spørsmål, ta kontakt med:

  • Nordland fylkeskommune v/Daniel Weiss

Samarbeidspartnere:

  • Nordland fylkeskommune
  • Folkehelseinstituttet
  • UiT Norges arktiske universitet ved:
    • Senter for samisk helseforskning

Ansvarlig

Daniel Albert Weiss