Gratulerer Sortland!

I dag lanseres nettstedet æemæ.no 

Klikk for stort bilde

-Sortland har gjort en hel fenomenal jobb i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep og vold mot barn og ungdom. At kunnskapen de sitter på og undervisningsopplegget de har utviklet nå blir tilgjengelig for alle andre helt kostnadsfritt er vi veldig glade for sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

Sortland satte i 2011 i gang et samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester for å nå ut medkunnskap Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV) om vold og seksuelle overgrep til kommunens barn og unge. Undervisningsopplegget de har utviklet, «Æ e mæ» blir i dag gitt til kommunens barn i alle aldersgrupper – fra barnehagebarn, barn i barne- og ungdomsskolen og elever i den videregående skole.

«Æ e mæ» har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og ble nylig omtalt som sortlandsmodellen i regjeringens handlingsplan mot voldtekt.