Frisklivssentralen

En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter med veiledning og oppfølgingstiltak innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakksbruk som primæroppgave. Sentralene har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem. Helsepersonell kan henvise deltakere som kan ha nytte av fysisk aktivitet, slutte å røyke eller endre kostholdet som en del av behandling eller som forebyggende tiltak. I noen kommuner kan også NAV og Bedriftshelsetjenesten henvise deltakere. Man kan også oppsøke frisklivssentralen på eget initiativ for å få råd og veiledning om endring av levevaner. Målsettingen er å gi personer som trenger det hjelp til å komme i gang med endringsprosessen.

 

Resepten

Resepten inneholder plan for fysisk trening, kosthold  og/eller røykeslutt. Frisklivssentralen har tilbud om trening, kostholdsveiledning og røykeslutt. Hver enkelt blir fulgt opp med samtaler og eventuelt telefonkontakt. Det er godt dokumentert at resepten virker. Deltakerne blir i bedre form, egenvurdert helse blir bedre og de blir mer sosialt aktive. 6 av 10 gjennomfører tilbudet. 

Fant du det du lette etter?