Fysisk aktivitet

Omtrent 3 av 10 voksne oppfyller de nye nasjonale aktivitetsanbefalingene. Fysisk aktivitet er en viktig forebyggende faktor når det gjelder tidlig død, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt og fedme. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer også mental helse og er nødvendig for muskel-, skjelett- og leddhelse.

Nordland fylkeskommunes hovedmål innenfor temaet fysisk aktivitet:

1. Alle skal gis tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelse ut fra egne forutsetninger og behov.

2. Andelsen voksne som tilfredsstiller de nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet skal øke til 40 prosent innen 2016.

3. Alle skal ha tilgang til aktivitetstilbud i sitt nærmiljø.

 

Nordland fylkeskommune har mange og sterke samarbeidsparter på området fysisk aktivitet, har kunnskap om hvor de største potensialene for økt fysisk aktivitet ligger, og har mulighet gjennom fylkeskommunens egen politikk og virkemiddelbruk å påvirke utviklingen.

Sist endret 01.02.2017
Fant du det du lette etter?
Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager
Tomm Jensen
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet