Nullvisjon selvmord

Klikk for stort bilde

Selvmord er et alvorlig samfunns- og helseproblem, og er en av verdens fremste dødsårsaker. Spesielt blant unge mennesker. Hvert år tar mellom 500 og 550 mennesker selvmord i Norge. 70% av disse er menn. Det er vanlig å regne med et mørketall på opptil 25%, slik at det virkelige tallet er høyere. Tallene er stabile og ikke nedadgående. Det dør tre ganger så mange i selvmord som antall trafikkdrepte.

Nordland fylkeskommune har en handlingsplan for forebygging av selvmord. Nullvisjon for selvmord er en nødvendig visjon som har et solid fundament, bred støtte og målrettet oppfølging. Nullvisjonen er et sterkt uttrykk om at man ikke har flere å miste.

Handlingsplanen for Nordland ble vedtatt i fylkestinget i juni 2015 og den har utgangspunkt i nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen har en rekke tiltak og den dekker bredt i befolkningen. Flere tiltak er gjennomført og flere pågår fortløpende.

Hovedmål:

  • god psykisk helse og mestring i befolkningen
  • redusert forekomst av selvmord og selvskading i risikogrupper
  • god oppfølging og ivaretagelse av etterlatte og pårørende
Fant du det du lette etter?