Tobakk

Andel dagligrøykere har gått betydelig ned, både i Nordland og i hele landet. Tidligere var det betydelig flere dagligrøykere i Nordland, men forskjellene er i ferd med å viskes ut. Snusbruken har økt de siste årene, spesielt blant unge voksne. Hvert år dør om lag 6700 personer i Norge av sykdommer forårsaket av røyking, og hver av dem har i gjennomsnitt tapt 11 leveår.

Hovedmål

Nordland fylkekommunes hovedmål for det tobakksforebyggende arbeidet er å redusere andeler i befolkningen som røyker og som bruker snus.

 

Nordland fylkeskommune har høye ambisjoner om å bidra til å støtte opp om den positive utviklingen og forebygge at innbyggerne i Nordland begynner med tobakk. Som første fylkeskommune i landet innførte Nordland fylkeskommune tobakksfri arbeidstid for ansatte fra og med 1. juli 2014.

Sist endret 19.05.2016
Fant du det du lette etter?
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse