Samarbeid


IMG_1658x (1) - Klikk for stort bilde Mål: Folkehelsearbeidet i Nordland skal forankres og utvikles gjennom bredt og forpliktende samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. 

Fylkeskommunen har gjennom folkehelseloven et ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Folkehelsearbeidet i Nordland

Nordland fylkeskommune har i mange år drevet en offensiv politikk i forhold til folkehelsearbeidet i fylket. Folkehelsearbeid krever langsiktige, systematiske og målrettede strategier for å lykkes, med tiltak på alle samfunnsområder og i samarbeid med mange aktører.

Fylkeskommunens ambisjoner er forankret i Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016. Arbeidet med å følge opp handlingsplanen vil forutsette en bred, helhetlig tilnærming basert på et utstrakt samarbeid. Å utvikle forpliktende allianser og partnerskap er en av våre viktigste forutsetninger for å lykkes.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse