Folkehelsealliansen Nordland

Klikk for stort bildeFolkehelsealliansen Nordland er et forum for regionale aktører som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i Nordland. Nordland er det første fylket i landet der så mange aktører har samlet seg til et forpliktende helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

Hovedmål for alliansen:

  • Flere leveår med god helse for Nordlands befolkning
  • Redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen
  • Bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen Nordland til en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i fylket.

Samarbeidserklæring (PDF, 104 kB)