Folkehelsealliansen møte 6. mai 2015

Klikk for stort bildeForedrag om Helsefremmende arbeidsplasser v/Odd Bjørnstad

Presentasjon Odd Bjørnstad, STAMI (PDF, 543 kB)

 

Ny alliansepartner v/Marit Iversen, Husbanken

Husbanken - planlegge for gode bomiljø (PDF, 3 MB)

 

Helsefremmende arbeidsplasser NAV v/Cathrine Stavnes

NAVs rolle - helsefremmende arbeidsplasser (PDF, 133 kB)

 

Helsefremmende arbeidsplasser LO v/Rita Lekang

LO - ny IA-avtale, forenkling og forebygging (PDF, 463 kB)

 

Helsefremmende arbeidsplasser NHO v/Vivi Ann Falch Myrlund

Helsefremmende arbeidsplasser i NHO - hva gjør vi? (PDF, 2 MB)

 

Arbeidsgruppe HEIA v/Frode Thomassen

Arbeidsgruppe Helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser (PDF, 135 kB)

 

Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø v/Kristin Setså

Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø (PDF, 2 MB)

 

Oppsummering og vedtak fra alliansemøte

Oppsummering og vedtak (PDF, 83 kB)

Deltakerliste (PDF, 33 kB)