Folkehelsealliansen Nordland - møte 11. november 2014

 

Presentasjon av foredragsholder og innledere (PDF, 215 kB).

 

Ungdom og psykisk helse - strategier og konkrete grep (PDF, 5 MB)
v/ assisterende direktør Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt


Innledning (PDF, 511 kB)
v/ daglig leder Katalin Nagy, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

 

Oppsummering og vedtak (PDF, 141 kB)