Folkehelsealliansen Nordland - møte 12. november 2013

 

Presentasjoner og innlegg

Robuste barn vokser på trær (PDF, 11 MB)
Leder Trond Loge, Salten friluftsråd

Hva er bra og lurt for trivsel og læring i skolen? (PDF, 6 MB)
Jentegruppa, Bankgata ungdomsskole

Oppsummering og vedtak (PDF, 79 kB)