Folkehelsealliansen Nordland - møte 14. november 2012

Presentasjoner og innlegg

Diabetes og overvekt - status, utvikling og utfordringer i Nordland (PDF, 8 MB)
Overlege Tor Claudi, Nordlandssykehuset

Å leve med diabetes (PDF, 2 MB)
Leder Grete Pettersen, Diabetesforbundet Nordland

Motivasjonsgruppenes Hvem - Hva - Hvor (PDF, 8 MB)
Leder Grete Pettersen, Diabetesforbundet Nordland

Fysisk aktivitet og fysisk form blant den voksne befolkningen i Nordland (PDF, 286 kB)
Forskningsansvarlig Thomas Dillern, Universitetet i Nordland

Finansiering av internasjonalt samarbeid (PDF, 53 kB)
Rådgiver Gunhild Aasmoe, seksjon for Næring og regional utvikling Nfk

 

Vedtak (PDF, 156 kB)

Publisert av Bjørn-Are Melvik. Sist endret 04.04.2017