Folkehelsealliansen Nordland - møte 16. november 2011

Presentasjoner og innlegg

Et friskere Nord-Norge (PDF, 666 kB)
Direktør Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF

 

Idrettsglede for alle (PDF, 2 MB)
Styreleder Einar Botnmark, Nordland Idrettskrets

 

Helsefremmende arbeidsplasser
Rådgiver June Ellefsen, NAV Arbeidslivssenter Nordland
Oppsummering forprosjekt - Helsefremmende arbeidsplasser (PDF, 226 kB)
Skisse hovedprosjekt - Helsefremmende arbeidsplasser (PDF, 135 kB)

 

Kunnskapsgrunnlaget (PDF, 124 kB)
Rådgiver folkehelse Hanne Mari Myrvik, Folkehelseavdelingen Nfk

 

Regional transportplan (PDF, 575 kB)
Rådgiver Marit Vorren, Samferdselsavdelingen Nfk

 

Vårres unga - vårres framtid (PDF, 613 kB)
Prosjektleder Torild Jakobsen, Fylkesmannen i Nordland

 

Tobakksarbeid i Nordland fylkeskommune (PDF, 329 kB)
Rådgiver Gjert-Henrik Vedeler, Kreftforeningen
 

Oppsummering (PDF, 194 kB)

 

Publisert av Tove Solvang. Sist endret 04.04.2017