Folkehelsealliansen Nordland - møte 25. april 2013

Presentasjoner og innlegg

Fysisk inaktivitet - en av våre store helsetrusler (PDF, 3 MB)
Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn, NTNU

Kunsten å komme i gang (PDF, 278 kB)
Organisasjonspsykolog Magne Vik
 

Oppsummering og vedtak (PDF, 249 kB)