Folkehelsealliansen Nordland - møte 3. mai 2012

Presentasjoner og innlegg

Samhandlingsreformen - de helsefremmende perspektiver (PDF, 4 MB)
Statssekretær Ragnhild Mathisen, Helse- og omsorgsdepartementet

Rana - en helsefremmende kommune? (PDF, 438 kB)
Folkehelsekoordinator Gro S. Salomonsen, Rana kommune

Helsefremmende og forebyggende arbeid - også en del av samhandlingsreformen (PDF, 17 kB)
Seksjonsleder Roar Blom, Folkehelseavdelingen Nfk

Helsefremmende skoler og barnehager - status
Rådgiver Bjørn-Are Melvik, Folkehelseavdelingen Nfk

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler (PDF, 2 MB)
Overingeniør Trond Mathiassen, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Nytt fokus i lærerutdanningen GLU 5-10 (PDF, 77 kB)
Rektor Sven Erik Forfang, Høgskolen i Nesna

Bruk av det utvida klasserommet (PDF, 4 MB)
Daglig leder Knut Berntsen, Polarsirkelen friluftsråd

Friluftsliv og folkehelse (PDF, 388 kB)
Daglig leder Sylvi Katrin Brandsæther, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland
 

Oppsummering og vedtak (PDF, 140 kB)